Шкільне психологічне консультування

1. Алєксєєва Ю. А. Становлення моральної самосвідомості підлітків у процесі психологічного консультування : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Ю. А. Алєксєєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 21 с.
2. Баєва Т. Використання проективних методик у роботі шкільного психолога / Т. Баєва, Л. Паточкіна // Психолог. – 2016. – № 23/24. – С. 84–85. – Бібліогр. в кінці ст.
3. Журнал протоколів індивідуальних та групових консультацій практичного психолога (соціального педагога) // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 33. – С. 1–33.
4. Заїка Є. В. Шкільне психологічне консультування: шляхи оптимізації пізнавальної діяльності учнів / Є. В. Заїка, І. О. Зуєв // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 10. – С. 1–15.
5. Заїка Є. В. Шкільне психологічне консультування: шляхи оптимізації пізнавальної діяльності учнів / Є. В. Заїка, І. О. Зуєв // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 11. – С. 16–34.
6. Література з психологічного консультування // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 10. – С. 26.
7. Мушинський В. Психологічне консультування дітей молодшого шкільного віку і підлітків / В. Мушинський // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 14. – С. 14–15.
8. Попова О. Консультування в роботі шкільного психолога : організація консультативної взаємодії / О. Попова // Психолог. – 2017. – № 19/20. – С. 46–50.
9. Селіванова Л. Консультування у роботі шкільного психолога : із протоколів роботи / Л. Селіванова // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 1. – С. 9–14.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
червень 2020 р., 9 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах