ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗІЇ ДІТЕЙ З ПОДВІЙНОЮ ВИНЯТКОВІСТЮ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

1. Засенко В. В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами / В. В. Засенко // Кроки до демократичної освіти. – 2002. – № 1. – С. 34.
2. Колупаєва А. А. До проблеми понятійно‐термінологічних визначень у сучасній спеціальній педагогіці / А. А. Колупаєва // Дидактичні та соціально‐психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : науково‐методичний збірник. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 105–109.
3. Лютова Е. К. Тренінг эффективного взаимодействия с детьми / Е. К. Лютова, Г. Б. Монина. – Санкт-Петербург : Речь, 2003. – 115 c.
4. Малишевська І. А. Інклюзивна освіта у світлі сучасних демократичних перетворень // Вісник наукової лабораторії «Інклюзивна педагогіка» : за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (м. Умань, Україна, 24 березня 2016 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Вип. 2. – С. 35–37.
5. Малишевська І. А. Педагогічні технології в інклюзивній освіті // Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття: традиція й інноваційність : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, Україна, 5–6 квітня 2012 р.). – Умань : ПП Жовтий, 2012. – С. 34–35.
6. Островська К. О. Психологічні особливості ставлення матерів до їх здорових дітей та дітей з обмеженими можливостями / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2015. – № 29. – С. 213–219.
7. Романчук О. І. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги у дітей. Практичне керівництв / О. І. Романчук. – Львів : Крео, 2008. – 118 c.
8. Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та лікування основних психічних розладів у дітей та підлітків. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2014. – 112 с.
9. Синьов В. М. Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії / В. М. Синьов. – Київ : МП Леся, 2010. – 779 с.
10. Таранченко О. Тенденції сучасної освіти: роль педагога у створенні ефективної інклюзивної школи / О. Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2011. – № 1. – С. 19.

Довідку підготувала С. Б.Тененьська
червень 2020 р., 10 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах