Емпатія в процесі взаємодії педагога та учнів

1. Алпатова О. В. Психологічний аналіз регулятивної функції емпатії педагога у процесі керування учінням молодших школярів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Алпатова Олександра Валентинівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2002. – 16 с.
2. Березюк М. Формування емпатійності в молодших школярів на уроках читання / М. Березюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2009. – Вип. 21. – С. 108–111.
3. Болсун С. А. Емпатія та техніка її вияву в учителя / С. А. Болсун // Завучу. Усе для роботи. – 2013. – № 15/16. – С. 7–11.
4. Десятов Д. Л. Розвиток емпатії учнів у процесі роботи школярів з історичними документами / Д. Л. Десятов // Історія та правознавство. – 2011. – № 26. – С. 4–6. – Біблогр. в кінці ст.
5. Кравчук Л. Формування навичок емпатійної поведінки дитини молодшого шкільного віку в умовах сім'ї / Л. Кравчук // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2010. – № 1. – С. 45–51. 
6. Максим О. В. Особливості емпатійної поведінки вчителя початкової школи / О. В. Максим // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 7. – С. 11–16.
7. Мартиненко С. Діагностична методика визначення розвитку емпатії вчителів початкової школи / С. Мартиненко // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 33–35. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Серняк О. Навички емпатійного сприймання як фактор професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови у вищій педагогічний школі / О. Серняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 2. – С. 74–78.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
травень 2020 р., 8 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах