Елементи психологічної регуляції в діяльності та поведінці особистості

1.    Болтівець, С. І.  Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни : автореф. дис. ... докт. психолог. наук / С. І. Болтівець ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.

2.    Волков, А. М.  Деятельность: структура и регуляция : психологический анализ / А. М. Волков, Ю. М. Микадзе, Г. Н. Солнцева. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 216 с.

3.    Деятельность как категория и феномен познания // Мир психологии. – 2006. – № 3. – С. 3-11.

4.    Деятельность: теории, методология, проблемы / cост. И. Т. Касавин. – М. : Политиздат, 1990. – 366 с.

5.    Корольчук, М. С.  Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вузів / М. С. Корольчук. – 2-е вид., випр. та допов. – К. : Ельга : Ніка-Центр, 2004. – 400 с.

6.    Мозговые механизмы психофизиологических состояний / В. М. Смирнов, Т. Н. Резникова, Ю. М. Губачев, В. М. Дорничев ; отв. ред. О. В. Богданов. – Л. : Наука, 1989. – 148 с.

7.    Морозов, С. М.  Психологическая теория деятельности : история и перспективы : курс лекций : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. психологии / С. М. Морозов. – М. : МГППУ : РИЦ ПиПЛ, 2007. – 128 с.

8.    Основи психології діяльності // Психологія : навч. посіб. для студ. вузів / М. Й. Варій. – К., 2007. – С. 203-216.

довідка виконана 9.03.2011 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах