Психологія лідерства

1. Єлькіна В. В. Психологія основних елементів структури лідерства в академічній групі / В. В. Єлькіна // Педагогічні науки. – 2003. – Вип. 34. – С. 229–232.
2. Ігнатюк І. Лідерство як соціально-психологічне явище / І. Ігнатюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2013. – Вип. 32. – С. 125–129. – Бібліогр. в кінці ст.
3. Ільницька З. Г. Психологічні умови розвитку лідерських якостей підлітків : дипломна робота / З. Г. Ільницька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ІПП, псих.-пед. від-ня ; наук. кер. М. М. Шпак. – Тернопіль, 2013.
4. Копильчак О. Психологічні особливості розвитку лідерських якостей у старших підлітків / О. Копильчак // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2018. – Вип. 29. – С. 92–95. – Бібліогр. наприкінці ст.
5. Максименко С. Д. Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості / С. Д. Максименко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2014. – № 3. – С. 28–33.
6. Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги [Текст] : монографія / А. В. Мітлош, В. О. Моляко, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 290 с. 
7. Сендецька Т. Психологічні механізми розвитку лідерських якостей особистості в умовах сучасної освіти / Т. Сендецька // Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології, Тернопіль, 19–20 жовтня 2018 року / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Гуманітарно-природничий ун-т ім. Я. Длугоша, Вища лінгвістична школа у м. Ченстохово, Південночеський ун-т. ; упоряд.: Г. К. Радчук, З. М. Адамська, І. П. Андрійчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 155–158. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Склярова Т. Лідерство як психологічний феномен / Т. Склярова // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2016. – Вип. 40. – С. 47–51. – Бібліогр. в кінці ст.
9. Харісова Т. І. Психологія та феномен лідерства / Т. І. Харісова // Країна знань. – 2011. – № 6. – С. 32–35, 38.
10. Харісова Т. І. Психологія та феномен лідерства / Т. І. Харісова // Країна знань. – 2011. – № 7. – С. 37–41. – Продовж. Поч.: № 6.
11. Яремчук О. Психологічні особливості розвитку лідерських здібностей у старшому шкільному віці / Ольга Яремчук // Магістр. – 2010. – Вип. 11. – С. 91–93.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
березень 2020 р., 11 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах