Сексуальне виховання дітей та молоді

1. Бастун Н. Сексуальне виховання підлітків та молоді зі зниженим інтелектом / Н. Бастун, С. Лукомська. – Київ : Держсоцслужба, 2007. – 80 с. 
2. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : науково-методичний збірник. – Київ : ІЗМН, 1996. – 168 с. 
3. Даценко І. З історії сексуального і статевого виховання в польській школі / І. Даценко // Освітянин. – 2008. – № 2. – С. 27–30.
4. Дмитренко С. Дорослі розмови з дітьми. Сексуальне виховання в новій українській школі / С. Дмитренко // Здоров'я та фізична культура. – 2018. – № 3. – С. 13–19. – Бібліогр. наприкінці ст.
5. Коган І. Що потрібно дошкільнику: статеве виховання чи сексуальна просвіта / І. Коган // Психолог дошкілля. – 2013. – № 7. – С. 4–6.
6. Корсак К. Сексуальне виховання – "за" чи "проти"? / К. Корсак // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2005. – № 8. – С. 23–25.
7. Нестайко І. З історії сексуального та статевого виховання в польській школі / І. Нестайко // Гендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / за наук. ред. В. П. Кравця ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – С. 404–412. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Петренко О. Б. Віра Шмідт і сексуальне виховання дітей в Радянській Росії / О. Б. Петренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 4. – С. 100–107. – Бібліогр. в кінці ст.


Довідку підготувала У. І. Безпалько,
березень 2020 р., 8 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах