Активність особистості в теорії Фройда та неофройдистів

1. Гірняк А. Психоаналіз Зигмунда Фройда як теорія, система і соціокультурне явище / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 33–44.
2. Гуменюк О. Є. Проблематика Я у психоаналітичній теорії Зигмунда Фройда : лекція / О. Є. Гуменюк ; ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 34 с.
3. Казанжи Ф. І. Соціальна активність особистості як основа формування активу студентського самоврядування / Ф. І. Казанжи // Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку. – 2010. – [Ч. 2]. – С. 135–137.
4. Кузнецов, Ю. Зигмунд Фройд: народження нової філософії / Ю. Кузнецов // Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 6–16.
5. Лейбин В. М. Психоанализ и философия неофрейдизма / В. М. Лейбин. – М. : Политиздат, 1977. – 246 с. –
6. Мадди Сальваторе Р. Теории личности = Personality theories:a comparative analysis : сравнительный аналіз / Сальваторе Р. Мадди ; пер. с англ. И. Ю. Авидон и др. – СПб : Речь, 2002. – 539 с. – (Мэтры мировой психологии). 
7. Столяренко О. Б. Теорія особистості З. Фрейда / О. Б. Столяренко // Психологія особистості : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : ЦУЛ, 2012. – С. 17–20.
8. Ямницький В. Психологічні особливості життєтворчої активності особистості: експериментальний аспект / В. Ямницький // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 4. – С. 132–140.

Довідку підготувала Н. В. Галіцька,
березень 2020 р., 8 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах