Психологія спілкування: встановлення контакту та його підтримання

1. Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування = Reaching out / Девід В. Джонсон ; Пер. з англ. В.Хомика. – К. : " КМ Академія", 2003. – 288с
2. Ворончук А. Дослідження психологічних проблем спілкування у підлітковому віці / А. Ворончук // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – 2008. – Вип. 15. – С. 138-141.
3. Бачинська С. В. Теоретичні засади психологічних особливостей спілкування / С. В. Бачинська, Н. В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – 2013. – № 2(8). – С. 16–22. 
4. Дубінка М. Психолого-педагогічні умови забезпечення ефективності міжособистісного спілкування / М. Дубінка // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 33-36.
5. Засєкіна Л. В. Основи психології та міжособове спілкування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. – Київ : Медицина, 2015. – 215 с 
6. Коломійченко С. Ю. Спілкування як психологічний феномен / С. Ю. Коломійченко // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України. – 2007. – Ч. 2. – С. 79–83
7. Кравцова С. Заговори зі мною. Особливості психолого-педагогічного спілкування : [вчителі та учні] / С. Кравцова // Здоров'я та фізична культура. – 2019. – № 9. – С. 18–39.
8. Марків В. М. Психолого-педагогічні особливості формування культури спілкування у підлітків / В. М. Марків // Педагогічні науки. – 2007. – Вип. 45. – С. 178-181. 
9. Шиманська І. Й. Психологічні особливості спілкування в дітей підліткового віку : дипломна робота / І. Й. Шиманська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ПВПК ; наук. кер. Р. М. Хмурич. – Тернопіль, 2008.
10. Яворська О. В. Психологічні особливості спілкування підлітків з батьками : дипломна робота / О. В. Яворська ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, ФПП, псих.-пед. від-ня ; наук. кер. М. М. Шпак. – Тернопіль, 2004. – 90 с.
11. Синьов В. Встановлення психологічного контакту у вихованні неповнолітніх з девіантною поведінкою / В. Синьов, В. Кривуша // Рідна школа. – 2009. – № 5-6. – С. 40-43.


Довідку підготувала І. М. Крупа,
березень 2020 р., 11 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах