Конфлікти у шкільному середовищі

1. Алова А. Вирішення шкільних конфліктів / А. Алова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 9. – С. 18–27. – Бібліогр. в кінці ст.
2. Баныкина С. В. Конфликты в современной школе : изучение и управление / С. В. Баныкина, Е. И. Степанов. – М. : КомКнига, 2006. – 184 с. 
3. Безпальча Р. Шляхи мирного розв'язання конфліктів у школі / Руслана Безпальча. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 96 с. 
4. Ільїна Н. М. Конфлікти в загальноосвітній школі : навчальний посібник / Н. М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2015. – 183 с. 
5. Костишин О. Конфлікти у шкільному середовищі / О. Костишин // Освітянин. – 2003. – №3. – С.17–19.
6. Кунипця Т. Конфлікти у шкільному колективі : види, форми прояву, способи регулювання / Т. Кунипця // Шкільний світ. – 2017. – № 23. – С. 5–7. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Майсак Л. Конфлікти в школі: способи та методи вирішення / Л. Майсак // Школа. – 2019. – № 5. – С. 82–90. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Матус Р. Як дітям уникнути конфліктів у школі / Р. Матус // Сучасна школа України. – 2017. – № 3. – С. 23–28.
9. Садова І. І. Психологічні чинники виникнення конфліктів у системі "вчитель-учні" початкової школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Садова Ірина Ігорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2009. – 20 с.
10. Святенька О. Соціально-психологічний тренінг як ефективний засіб профілактики та розв'язання конфліктів у вищій школі / О. Святенька, О. Юрчик // Магістр. – 2010. – Вип. 11. – С. 68-71. – Бібліогр. в кінці ст.
11. Степенко М. Шкільний конфлікт: сутність і шляхи його попередження / М. Степенко, Ю. Войцеховський // Історія в школі. – 2006. – № 2. – С. 1–9.
12. Федорова М. Конфлікти в молодшій школі / М. Федорова // Психолог. – 2017. – № 15/16. – С. 20–22.
13. Шпак С. Г. Психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / Шпак Світлана Григорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – 20 с.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
березень 2020 р., 13 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах