Соціально психологічні чинники розвитку девіантної поведінки підлітків

Шановна Катерино, пропонуємо список джерел за Вашим запитом: «Соціально психологічні чинники розвитку девіантної поведінки підлітків»

1.    Вавринів, Л.  Суспільно-демографічний аналіз чинників формування девіантної поведінки сучасної молоді / Лілія Вавринів // Історія української географії. – 2012. – Вип. 26. – С. 167–170. – Бібліогр. в кінці ст.

2.    Волошина, Н.  Чинники девіантної поведінки неповнолітніх в Україні / Неоніла Волошина // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 282–284. – Бібліогр. в кінці ст.

3.    Девіантна поведінка: негативні соціальні фактори, що сприяють її формуванню у підлітків // Настільна книга соціального педагога / [авт.-уклад.: О. Є. Марінушкіна, І. М. Вишнева, В. В. Носенко]. – Харків : Ранок, 2013. – С. 139–147.

4.    Максимова, Н. Ю.  Проблема соціальної дезадаптації неповнолітніх у парадигмі девіантології / Н. Ю. Максимова // Педагогічна і психологічна науки в Україні. – 2007. – Т. 3 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. – С. 229–239.

5.    Парфанович, І.  Психологічні передумови девіантної поведінки дівчат / І. Парфанович // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 178–185.

6.    Соціалізація, девіантна поведінка і депривація // Психологія : навчальний посібник для студ. вузів / М. Й. Варій. – Київ : ЦУЛ, 2007. – С. 217–233.

7.    Федорченко, Т.  Причини девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку / Т. Федорченко // Рідна школа. – 2007. – № 7/8. – С. 38–40.

8.    Шипицына, Л. М.  Причины девиантного поведения / Л. М. Шипицына // Психология детского воровства : учебное пособие / Л. М. Шипицына. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – С. 16–34.

Шановна Катерино, радимо також переглянути список літератури
Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика : рекомендаційний список літератури / підготувала С. Ю. Загородна. – Тернопіль, 2013. – 92 джерела.  – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/87-bibliography-lists-literature-13/892-deviant ; http://.

довідка виконана 25.09.2017 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах