Впевненість у собі. Тренінг лідерства

1. Алфімов, Д.  Сучасні концепції виховання лідерів / Д. Алфімов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 6. – С. 18–22.

2. Баришполь, С. В.  Виховуємо лідерів / С. В. Баришполь // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 9. – С. 14–17.

3. Бернада, С. С.  Студентське самоврядування як середовище виховання лідерських якостей у молоді / С. С. Бернада // Студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства : зб. матеріалів Міжнародної студ. конф., м. Тернопіль, 9–11 квіт. 2010 р. – Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2010. – С. 60–62. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Дідора, М. І.  Розвиток впевненості у студентів / М. І. Дідора, В. В. Яцула // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 11. – С. 30–35.

5. Зубенко, С.  Здібний організатор. Хто він?  : тренінг для лідерів / С. Зубенко // Шкільний світ. – 2007. – № 36. – С. 18–19.

6. Зюман, Л.  Школа лідерів : тренінг для лідерів шкільного самоврядування / Л. Зюман // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 7/8. – С. 35–42.

7. Купа, І.  Клуб лідерів : заняття з елементами тренінгу / І. Купа // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 13. – С. 1–24. – Вкладка : Практики для практики.

8. Мітлош, А. В.  Тренінг розвитку лідерської обдарованості / А. В. Мітлош // Обдарована дитина. – 2010. – № 4. – С. 33–39.

9. Фролова, Т.  Формування лідерських рис : заняття з елементами тренінгу для учнів старших класів / Т. Фролова // Психолог. Шкільний світ. – 2013. – № 5. – С. 36–44.

10. Ягоднікова, В. В.  Виховання лідерів / В. В. Ягоднікова // Виховна робота в школі. – 2009. – № 10. – С. 2–37.

Подано документи, в яких висвітлено тему лідерства в дитячому та студентському віці. Всю літературу за темою, що стосується інших вікових груп чи галузей життя Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

відповідь підготувала 09.04.2014 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах