Політичний лідер

1.    Бебик, В.  Політична психологія пропорційних виборів [Текст] / В. Бебик, О. Василишина, А. Кравченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 6. – С. 24-26.

2.    Бебик, В.  Про деякі особливості масової політичної свідомості України [Текст] / В. Бебик, О. Василишина, К. Сєнічева // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 2. – С. 70-72.

3.    Бебік, В. М.  Три прем'єр-міністри [Текст] : (політико-психологічні портрети керівників українських урядів очима київських студентів) / В. М. Бебік, Н. Трач // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 8. – С. 13-15.

4.    Бригадир, М.  Проблеми політичної психології в сучасній Україні [Текст] / М. Бригадир // Психологія і суспільство. – 2006. – № 2. – С. 154-155.

5.    Букалов, А. В.  Ментальность украинского этноса и феномен "оранжевой революции".Часть 1. Соционический тип президента Украины Виктора Ющенко [Текст] / А. В. Букалов, О. Б. Карпенко // Соционика, ментология и психология личности. – 2005. – № 2. – С. 9-17.

6.    Губенко, О. В.  Феномен Віктора Ющенко [Текст] / О. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 4. – С. 78-80. – [Політична психологія].

7.    Ермак, В. Д.  Президент для Украины [Текст] / В. Д. Ермак // Соционика, ментология и психология личности. – 2009. – № 6. – С. 52-56.

8.    Замская, М. Д.  Образ политического лидера как элемент самосознания субъектов политической коммуникации [Текст] / М. Д. Замская, Л. В. Матвеева // Вестник Московского университета Серия 14. Психология. – 2006. – № 1. – С. 19-30.

9.    Костенко, Е. П.  К вопросу об акмеологической концепции имиджа политика [Текст] / Е. П. Костенко // Мир психологии. – 2006. – № 1. – С. 184-188.

10.    Парходько, Г. Ю.  Дослідження впливу первинних міфологічних уявлень на формування ідеального образу сучасного українського політика [Текст] / Г. Ю. Парходько // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5. – С. 50-53.

11.    Полежаева, Е. А.  Самомониторинг в контексте политического лидерства [Текст] / Е. А. Полежаева // Вопросы психологии. – 2008. – № 4. – С. 90-98.

12.    Політична психологія [Текст] : метод. реком. для студ. вузів за спец. "Психологія та соціальна педагогіка" / [упоряд. І. П. Андрійчук]. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 29 с.

13.    Політологія [Текст] : підручник / ред. І. С.Дзюбко, К. М. Левківський. – 2-ге вид., виправ. і доп. – К. : Вища школа, 2001. – 415 с.

14.    Траверсе, Т. М.  Дослідження проблеми лідерства у сучасній політичній психології [Текст] / Т. М. Траверсе // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка – 2006. – Вип. 26. – С. 25-28.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах