Патопсихологія та патологія психології особистості

1.    Зейгарник, Б. В.  Патопсихология : учеб. для студ. ун-та / Б. В. Зейгарник. – М. : Изд-во МГУ, 1976. – 238 с.

2.    Змановская, Е. В.  Девиантология : психология отклоняющегося поведения : учеб. пособие для студ. вузов, изуч. психол., соц. работу и соц. пед. / Е. В. Змановская ; Е. В. Змановская ; ред. Р. К. Лопина. – 4-е изд., испр. – М. : Академия, 2007. – 288 с.

3.     Золотова, Н. В.  Роль школы Б. В. Зейгарник в отечественной патопсихологии / Н. В. Золотова // Прикладная психология и психоанализ. – 2006. – № 4. – С. 167-172.

4.    Кормушкин, А. П.  От патографии до эвропатологии: (о связи гениальности и психопатологии) / А. П. Кормушкин // Человек. – 2008. – № 1. – С. 10-24.

5.    Критская, В. П.  Патопсихологический синдром в системном исследовании патологии психической деятельности / В. П. Критская, Т. К. Мелешко // Психологический журнал. – 2004. – № 6. – С. 53-64.

6.     Максимова, Н. Ю.  Основи дитячої патопсихології  : навч. посіб. для студ. пед. вузів / Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун. – К. : Перун, 1996. – 464 с.

7.     Метатеорія менеджменту життя (самогубство: причини, наслідки та методи його попередження) / Б. Андрушків, П. Дудків, С. Костін [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 816 с.

8.     Николаева, В. В.  Б. В. Зейгарник и патопсихология / В. В. Николаева // Психологический журнал. – 2003. – № 3. – С. 13-22.

9.    Патопсихология  : хрестоматия : учеб. пособие по курсу "Патопсихология" / сост. Н. Л. Белопольская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Когито-Центр, 2000. – 289 с.

10.    Рубинштейн, С. Я.  Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике : практическое руководство: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / С. Я. Рубинштейн. – М. : Апрель-Пресс, 2004. – 224 с.

11.     Рубинштейн, С. Я.  Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике : приложение: стимульный материал / С. Я. Рубинштейн. – М. : Апрель-Пресс, 2004. – 160 с.

12.    Хрестоматия по патопсихологии / сост. Б. В. Зейгарник, А.. П. Корнилов, В. В. Николаева. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1981. – 160 с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус, каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

довідка виконана 8.06.2010 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах