Реклама в нашому житті

1.    Богомолова, Н. Н.  Социальная психология печати, радио и телевидения / Н. Н. Богомолова. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 127 с.

2.    Бондаровська, В. М.  Діти та реклама / В. М. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 30. – С. 5-14.

3.    Бондаровська, В. М.  Людина та реклама / В. М. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 30. – С. 22-23.

4.    Бондаровська, В. М.  Психічні процеси та їх роль у рекламній діяльності / В. М. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 30. – С. 33-55.

5.    Бондаровська, В. М.  Реклама в Україні / В. М. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 30. – С. 15-22.

6.    Денисенко, Л.  Реклама в нашому житті / Л. Денисенко // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2008. – № 8. – С. 28-30.

7.    Краско, Т. И.  Психология рекламы / Т. И. Краско ; под. ред. Е. В. Ромата. – Х. : Студцентр, 2002. – 216 с.

8.    Психология и культура = Culture and Psychology / под ред. Д. Мацумото. – СПб. : Питер, 2003. – 718с. – (Мастера психологии).

9.    Реклама: внушение и манипуляция: медиа-орииентированный подход : учеб. пособ. для ф-тов психол., социол., эконом. и журналист. / под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара : БАХРАХ-М, 2001. – 752 с.

10.    Соловйов, С.  Реклама: комунікаційна потреба сучасності / С. Соловйов // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2004. – №11. – С.26-27.


Довідка виконана 14.12.10 р.
Лецкалюк І. Г.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах