Порівняльна характеристика відчуттів і сприймання

1.    Бондаровська, В. М.  Психічні процеси та їх роль у рекламній діяльності / В. М. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 30. – С. 33-55.

2.    Грановская, Р. М.  Восприятие и модели памяти / Р. М. Грановская. – Л. : Наука, 1974. – 362 с.

3.    Исследование развития познавательной деятельности / под ред. : Дж. Брунера, Р. Олвер, П. Гринфилд : пер. с англ. М. И. Лисиной. – М. : Педагогика, 1971. – 392 с.

4.    Інтраіндивідуальна підструктура особистості: відчуття і сприйняття // Психологія : навч. посіб. для студ. вузів / М. Й. Варій. – К., 2007. – С. 78-90.

5.    Кузікова, С. Б.  Сприймання / С. Б. Кузікова // Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. для студ. вузів / С. Б. Кузікова. – Суми, 2006. – С. 127-135.

6.    Лупенко, Е. А.  Исследование психологической природы интермодальной общности ощущений / Е. А. Лупенко // Психологический журнал. – 2008. – № 1. – С. 66-78.

7.    Психологические исследования : проблемы психологии восприятия (материалы конференции). Вып. 6 / под ред. А. Н. Леонтьева. – М. : Изд-во МГУ, 1976. – 160 с.

8.    Психофизические исследования восприятия и памяти / отв. ред. Ю. М. Забродин. – М. : Наука, 1981. – 216 с.

9.    Хрестоматия по ощущению и восприятию : учеб. пособие для студ. ун-тов и пед. ин-тов, обучающихся по спец. "психология" / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. Б. Михалевской. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1975. – 400 с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі
довідка виконана 17.05.2010р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах