Аддиктивне поводження дитини

1.    Барамзіна, М.  Аддиктивна поведінка як соціально-психологічний феномен : семінар-практикум для старшокласників / М. Барамзіна // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2010. – № 30. – С. 18-20.

2.    Виходцева, О.  Психолого-педагогічна допомога підліткам із адиктивною поведінкою / О. Виходцева, Т. Виходцева // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 37. – С. 24-27.

3.    Гоголева, А. В.  Аддиктивное поведение и его профилактика : учебно-методическое пособие / А. В. Гоголева ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн. – 2-е изд., стер. – М. ; Воронеж : МПСИ : Модэк, 2003. – 240 с.

4.    Заверико, Н. В.  Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 61-66.

5.    Золотова, Г. Д.  Нові підходи до профілактики адиктивної поведінки / Г. Д. Золотова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 74-79.

6.    Золотова, Г. Д.  Напрямки роботи соціального педагога з батьками щодо профілактики адиктивної поведінки учнів / Г. Д. Золотова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 57-61.

7.    Кочкина, М. В.  Взаимодействие педагогов, родителей и подростков как условие профилактики и предупреждения аддиктивного поведения / М. В. Кочкина // Искусство и образование. – 2007. – № 4. – С. 114-126.

8.    Пигалев, А. И.  Гедонистическая магия против психологии аддиктивного поведения / А. И. Пигалев // Мир психологии. – 2008. – № 4. – С. 13-22.

9.    Підпомога, А.  Основні принципи, напрями та концепції сучасних технологій профілактики адиктивної поведінки серед підлітків / А. Підпомога // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 3. – С. 78-82.

10.    Підпомога, А.  Соціально-культурні та психобіологічні детермінанти виникнення адиктивної поведінки у підлітків / А. Підпомога // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 104-108.

довідка виконана 6.12.2010 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах