Формування рефлексивних вмінь і навичок навчальної діяльності молодших школярів

1.    Бугерко, Я.  Динаміка різновидів рефлексії у модульно-розвивальному навчальному циклі / Я. Бугерко // Психологія і суспільство. – 2002. – №3/4. – С. 142-160.

2.    Максимова, Н.  Развиваем воображение, рефлексию, эмпатию / Н. Максимова // Воспитание школьников. – 2005. – № 9. – С. 54-56.

3.    Михальченко, Н. В.  Динаміка розвитку патріотичної рефлексії у молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - пед. та вікова психологія / Н. В. Михальченко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 21 с.

4.    Пеньковська, Н. М.  Психологічні умови розвитку рефлексії у молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук ; спец. 19.00.07 - пед. та вікова психологія / Н. М. Пеньковська ; ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2003. – 20 с.

5.    Пеньковська, Н. М.  Психологічні умови розвитку рефлексії у молодших школярів : дис. ... канд. психолог. наук ; спец. 19.00.07 - пед. та вікова психологія / Н. М. Пеньковська ; ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; наук. кер. докт. психол. наук, проф. О. Л. Кононко. – К., 2003. – 204 с.

6.    Порядченко, Л. А.  Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська мова) / Л. А. Порядченко ; Південноукраїнський державний педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 22 с.

7.    Ткачук, А. О.  Методологічні засади педагогічної рефлексії / А. О. Ткачук // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 6. – С. 2-5.

8.    Тур, Р. Й.  Генезис рефлексивної свідомості учня / Р. Й. Тур // Таврійський вісник освіти. – 2003. – № 3. – С. 54-60.

9.    Тур, Р. Й.  Педагогічна рефлексія – основа формування творчого саморозвитку особистості / Р. Й. Тур // Управління школою. – 2004. – № 13. – С. 22-24.

10.    Фиртич, Л. І.  Рефлексія у процесі розвитку морально-етичних якостей учня / Л. І. Фиртич // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 9. – С. 6-12.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40)

довідка виконана 4.05.2011 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах