Організація навчально-виховної роботи з "важким" підлітком"

1.    Баженов, В. Г.  Воспитание педагогически запущенных подростков / В. Г. Баженов. – К. : Рад. школа, 1986. – 130 с.
2.    Басалига, Т.  Технологія роботи з важкими дітьми в підлітковому віці / Т. Басалига // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 15. – С. 70-74.
3.    Борисова, І.  "Важкі" дівчата / І. Борисова // Шкільний світ. – 2006. – № 7. – С. 5-6.
4.    Булка, Н.  Проблеми духовного світу безпритульної дитини : психологічний аспект / Н. Булка // Розбудова держави: духовність, екологія, економіка : зб. матер. V Загальноукр. студ. наук. конф. - К. : Всеукр. благодійний культ.-наук. фонд Т. Шевченка, 1999. – С. 100-104.
5.    Вайда, С. М.  Організація профілактичної роботи в загальноосвітній школі з неповнолітніми, схильними до делінквентної поведінки / С. М. Вайда // Таврійський вісник освіти. – 2006. – № 1. – С. 92-101.
6.    Виноградова-Бондаренко, В.  Втілення ідей В. Сухомлинського в роботі з важковиховуваними дітьми / В. Виноградова-Бондаренко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. № 5. Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка. / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. - Тернопіль : ТДПУ, 2002. – С. 151-154.
7.    Виноградова-Бондаренко, В.  Робота вчителя щодо попередження важковиховуваності дітей / В. Виноградова-Бондаренко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка та ін. – Кіровоград, 2003. – Вип. 52. Ч. 1. – С. 99-101.
8.    Володина, Т.  Учителю - о формировании жизненной стойкости у подростка / Т. Володина // Учитель. – 2008. – № 5. – С. 30-33.
9.    Волошина, О.  Педагогічні проблеми виховання толерантності у підлітковому віці / О. Волошина // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. № 3. / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 20-24.
10.    Гурлєва, Т. С.  Причини виникнення і перcпективи попередження підліткової важковиховуваності / Т. С. Гурлєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 6-10.
11.    Жигайло, Н.  Формування комунікативних вмінь учнів підліткового віку / Н. Жигайло // Педагогічна думка. – 2005. – № 4. – С. 13-15.
12.    Зданевич, Л. В.  Сучасний стан формування "важких" підлітків у діяльності школи : (позитивні і негативні аспекти) / Л. В. Зданевич // Таврійський вісник освіти. – 2006. – № 1. – С. 158-163.
13.    Калошин, В. Ф.  Вчитель шукає підхід до батьків "важких" учнів : практичні поради молодому вчителю / В. Ф. Калошин, В. І. Заєць // Виховна робота в школі. – 2008. – № 8. – С. 2-5.
14.    Католик, Г. В.  Діти трудових мігрантів. Особливості особистісної ідентичності у підлітково-юнацькому віці / Г. В. Католик, А. Л. Підсаднюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 31-34.
15.    Куцінко, О. Г.  25 способів навчити "неправильну" дитину / О. Г. Куцінко // Біологія. – 2011. – № 4. – С. 7-10.
16.    Парфанович, І. І.  Система виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми : навч. посіб. / І. І. Парфанович. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 176 с.
17.    Петрова, Л.  "Трудные" девочки: проблемы воспитания / Л. Петрова // Воспитание школьников. – 2006. – № 9. – С. 58-65.
18.     Погребняк, Е. П.  Виховання "важких" підлітків : спільна робота школи і наставників з важковиховуваними учнями / Е. П. Погребняк. – К. : Знання, 1979. – 48 с. – (Знання : Педагогічна серія ; № 8)
19.    Рогаткин, С.. Кривошеева Л.  Программы примирения. Новая технология работы с трудными подростками / Д. Рогаткин, С. Кривошеева Л. Гладких // Народное образование. – 2006. – № 2. – С. 193-201.
20.    Степанов, В. Г.  Психология трудных школьников : учеб. пособие / В. Г. Степанов. – М. : Академия, 1997. – 320 с.
21.    Туріщева, Л. В.  Особливості роботи з девіантними дітьми / Л. В. Туріщева // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 2. – С. 2-6.
22.    Хвалибога, Н.  Особистість "важких" підлітків / Н. Хвалибога // Позакласний час. – 2007. – № 11. – С. 45-52.
23.    Щекочихин, Ю. П.  Трудный подросток / Ю. П. Щекочихин. – М. : Знание, 1979. – 95 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 11).
Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка та в  Інтернеті за адресами:
http://pda.coolreferat.com/
http://teacher.at.ua/publ/poradi_vikhovannja_vazhkikh_pidlitkiv/13-1-0-4795
http://refsbank.infoworks.ru/text_32337.html

Довідку виконано 02. 03. 2011 р.
Н. І. Пельо, Л. Я. Білецька.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort