Мовленнєві недоліки у дітей та їх виправлення (корегування)

1.    Боровик, І. Г.  Мовленнєвий матеріал для використання пальчикових ляльок у корекційній роботі / І. Г. Боровик // Логопед. – 2011. – № 1. – С. 10–15.

2.    Жильцова, О. Л.  Недоліки мовлення дітей і шляхи їх подолання / О. Л. Жильцова. – К. : Знання, 1971. – 48 с. – (Серія VІ ; № 4).

3.    Лалаева, Р. И.  Методика психолингвистического изучения нарушений устной речи у детей / Р. И. Лалаева // Логопед. – 2011. – № 2. – С. 2–8.

4.    Малярчук, А. Я.  Дидактичний матеріал для виправлення мовних недоліків : навч. посіб. для вч.-логопед., вч. і вих. шк. та дит. сад. / А. Я. Малярчук. – 2-е вид., випр. та доп. – К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 1997. – 408 с.

5.    Нейман, Л. В.  Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи : учеб. пособие для студ. дефектологических фак. пед. ин-тов / Л. В. Нейман. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.

6.    Немикіна, Л. В.  Інтерактивні методи корекції усного і писемного мовлення молодших школярів із вадами мовлення / Л. В. Немикіна // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 30. – С. 2–22.

7.    Парамонова, Л. Г.  О трех видах профилактики речевых расстройств / Л. Г. Парамонова // Логопед. – 2011. – № 1. – С. 2–4.

8.    Радецька, В. Й.  Формування фонематичних навичок у дітей з мовленнєвими вадами / В. Й. Радецька // Логопед. – 2011. – № 1. – С. 23–29.

9.    Расстройства речи и методы их устранения : сб. трудов / [под ред.: С. С. Ляпидевского, С. Н. Шаховской]. – М. : Изд-во Москов. гос. пед. ин-та, 1975. – 196 с.

10.    Салахова, А. Д.  Развитие звуковой стороны речи ребенка / А. Д. Салахова ; под ред. В. И. Бельтюкова. – М. : Педагогика, 1973. – 120 с.

11.    Хватцев, М. Е.  Логопедия : учеб. пособие для высших пед. учеб. заведений / М. Е. Хватцев. – 2-е изд. – М. : Учпедгиз, 1937. – 271 с.

12.    Шохор-Троцкая, М.  Как будет говорить ваш ребенок, зависит от вас / М. Шохор-Троцкая // Наука и жизнь. – 2006. – № 8. – С. 39–43.
 

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40)
наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

довідка виконана 24.06.2011 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort