Сучасні науково-інформаційні комунікації

1.    Андрощук, Г.  Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку національних інноваційних систем / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 11. – С. 51-67.

2.    Биков, В. Ю.  Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Україні / В. Ю. Биков // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2009. – № 1. – С. 28-34.

3.    Бондаровська, В.  Людина у світі інформаційно-комунікаційних технологій / В. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 25. – С. 5-9.

4.    Денисенко, В. В.  Інформаційно-комунікаційні технології і навчально-виховний процес / В. В. Денисенко // Інформатика в школі. – 2009. – № 4. – С. 2-4.

5.    Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – № 1. – С. 45-46.

6.    Ковальчук, М.  Формування прийомів розумової діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій / М. Ковальчук, Н. Дубова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль, 2009. – № 3 : Спецвипуск. – С. 251-255.

7.    Коновець, О.  Сучасна періодика в системі наукової комунікації / О. Коновець // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика / відп. ред. В. В. Різун. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 9-15.

8.    Кузнецова, О. Д.  Засоби масової комунікації : посіб. / О. Д. Кузнецова. – 2-е вид., перероб. й допов. – Львів : ПАІС, 2005. – 200 с. – (Навч. та наук. вид. професорсько-виклад. складу ЛНУ ім І.Франка).

9.    Мак-Квейл, Д.  Теорія масової комунікації = Mass Communication Theory / Деніс Мак-Квейл ; наук. ред. Н. Габор ; ред. М. Прихода ; пер. з англ.: О. Возьна, Г. Сташків. – 4-е вид. – Львів : Літопис, 2010. – 538 с.

10.    Різун, В.  Розвиток науки про масову комунікацію в інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Різун // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика / відп. ред. В. В. Різун. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 4-9. – Наукова школа професора В. Різуна.

11.    Різун, В. В.  Теорія масової комунікації [Текст] : підруч. для студ. галузі "Журналістика та інформація" / В. В. Різун. – К. : ВЦ "Просвіта", 2008. – 260 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-2029 від 09.09.09.
Довідка виконана 24.06.11 р.

Беновська І. В.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

izmit escort

beylikdüzü escort

porno seyret

seks hikayesi

gaziantep escort

mersin escort> gaziantep escort>

film izle

seks hikayesi

gaziantep escort

online film izle

halkalı escort

istanbul escort

antalya escort

beylikdüzü escort

istanbul escort