Сучасні науково-інформаційні комунікації

1.    Андрощук, Г.  Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку національних інноваційних систем / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 11. – С. 51-67.

2.    Биков, В. Ю.  Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Україні / В. Ю. Биков // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2009. – № 1. – С. 28-34.

3.    Бондаровська, В.  Людина у світі інформаційно-комунікаційних технологій / В. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 25. – С. 5-9.

4.    Денисенко, В. В.  Інформаційно-комунікаційні технології і навчально-виховний процес / В. В. Денисенко // Інформатика в школі. – 2009. – № 4. – С. 2-4.

5.    Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – № 1. – С. 45-46.

6.    Ковальчук, М.  Формування прийомів розумової діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій / М. Ковальчук, Н. Дубова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль, 2009. – № 3 : Спецвипуск. – С. 251-255.

7.    Коновець, О.  Сучасна періодика в системі наукової комунікації / О. Коновець // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика / відп. ред. В. В. Різун. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 9-15.

8.    Кузнецова, О. Д.  Засоби масової комунікації : посіб. / О. Д. Кузнецова. – 2-е вид., перероб. й допов. – Львів : ПАІС, 2005. – 200 с. – (Навч. та наук. вид. професорсько-виклад. складу ЛНУ ім І.Франка).

9.    Мак-Квейл, Д.  Теорія масової комунікації = Mass Communication Theory / Деніс Мак-Квейл ; наук. ред. Н. Габор ; ред. М. Прихода ; пер. з англ.: О. Возьна, Г. Сташків. – 4-е вид. – Львів : Літопис, 2010. – 538 с.

10.    Різун, В.  Розвиток науки про масову комунікацію в інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Різун // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика / відп. ред. В. В. Різун. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 4-9. – Наукова школа професора В. Різуна.

11.    Різун, В. В.  Теорія масової комунікації [Текст] : підруч. для студ. галузі "Журналістика та інформація" / В. В. Різун. – К. : ВЦ "Просвіта", 2008. – 260 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-2029 від 09.09.09.
Довідка виконана 24.06.11 р.

Беновська І. В.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort