Класики історії педагогіки про вчителя та вимоги до вчительської професії

1.    Березівська, Л.  В. О. Сухомлинський про місію вчителя у суспільстві / Л. Березівська // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 89–91.
2.    Бондар, Л.  В. О. Сухомлинський: високе покликання педагога / Л. Бондар // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 91–93.
3.    Владимирова, В.  Правова культура вчителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. Владимирова // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 2. – С. 62–64.
4.    Дяченко, Т.  В. О. Сухомлинський про роль учителя у формуванні особистості / Т. Дяченко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 122–124.
5.    Єрмаков, В. М.  Педагогічна техніка як найважливіша складова професійної майстерності в творчій спадщині А.С. Макаренка / В. М. Єрмаков // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / ПДПУ ім. В. Г. Короленка ; редкол.: В. О. Пащенко [та ін.]. – Полтава : ПДПУ, 2009. – Вип. 6. – С. 194–197.
6.    Жорова, І. Я.  Професійно важливі якості особистості педагога : на матеріалі праць Я. А. Коменського / І. Я. Жорова, О. М. Худенко // Ян Амос Коменський – великий педагог минулого : до 420-річчя від дня народження : матеріали Всеукраїнських пед. читань, 27 берез. 2012 р. / [за заг. ред. В. В. Кузьменко, О. В. Рідкоус] ; редкол.: В. В. Кузьменко, Є. П. Голобородько, Н. В. Слюсаренко [та ін.] ; відп. за вип.: І. В. Воскова, В. І. Ковальський. – Херсон : [ХАНО], 2012. – С. 25–27. – Бібліогр. в кінці ст.
7.    Майборода, С. В.  Я. А. Коменський про вимоги до вчителя / С. В. Майборода // Творча спадщина Яна Амоса Коменського і сучасність : тези доповідей та виступів на міжвуз. наук.-метод. конф., присвяч. 400-річчю від дня народж. Я. А. Коменського / ДПІ ім. І. Франка, Львівська крайова організація товариства "Рідна школа" ; редкол.: С. Сухорський, Л. Баїк, Н. Павленко [та ін.]. – [Львів] : Основа, 1992. – С. 71–73.
8.    Мельничук, С.  К. Д. Ушинський про педагогічну підготовку вчителя початкових класів / Сергій Мельничук // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 43–44.
9.    Побірченко, Н.  Ефективний учитель у системі поглядів Василя Сухомлинського / Н. Побірченко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 60–63.
10.    Прокопенко, І.  Особистість учителя в педагогічній системі В. О. Сухомлинського / І. Прокопенко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 15–18.
11.    Радул, В.  Розвиток поглядів В. О. Сухомлинського стосовно особистості сучасного вчителя / В. Радул, О. Радул // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 63–65.
12.    Рацул, А.  Особистість учителя у спадщині В. О. Сухомлинського та сучасній педагогічній теорії і практиці / А. Рацул // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 205–209.
13.    Рідкоус, О. В.  Проблеми професійного розвитку вчителя в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / О. В. Рідкоус // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань, 15 березня 2013 р. / редкол.: Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Воскова І. В. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2013. – С. 104–108. – Бібліогр. в кінці ст.
14.    Чуловський, Б. С.  Образ вчителя-новатора В. О. Сухомлинського в повісті "Добротворець" І. А. Цюпи / Б. С. Чуловський // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 1. – С. 149–151.
15.    Чумак, Л. В.  Питання розвитку професійної культури вчителя в педагогічній спадщині Василя Олександровича Сухомлинського / Л. В. Чумак // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань, 15 березня 2013 р. / редкол.: Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Воскова І. В. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2013. – С. 144–147. – Бібліогр. в кінці ст.
16.    Тихонова, А. Ю.  Идеи педагога и просветителя И. Н. Ульянова – из ХІХ века в век ХХІ / А. Ю. Тихонова // География и экология в школе ХХІ века. – 2010. – № 1. – C. 45–51.
Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені В. Гнатюка
 довідку виконала Тененьська С. Б. 12.11.2015 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

izmit escort

beylikdüzü escort

porno seyret

seks hikayesi

gaziantep escort

mersin escort> gaziantep escort>

film izle

seks hikayesi

gaziantep escort

online film izle

halkalı escort

istanbul escort

antalya escort

beylikdüzü escort

istanbul escort