Класики історії педагогіки про вчителя та вимоги до вчительської професії

1.    Березівська, Л.  В. О. Сухомлинський про місію вчителя у суспільстві / Л. Березівська // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 89–91.
2.    Бондар, Л.  В. О. Сухомлинський: високе покликання педагога / Л. Бондар // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 91–93.
3.    Владимирова, В.  Правова культура вчителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. Владимирова // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 2. – С. 62–64.
4.    Дяченко, Т.  В. О. Сухомлинський про роль учителя у формуванні особистості / Т. Дяченко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 122–124.
5.    Єрмаков, В. М.  Педагогічна техніка як найважливіша складова професійної майстерності в творчій спадщині А.С. Макаренка / В. М. Єрмаков // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / ПДПУ ім. В. Г. Короленка ; редкол.: В. О. Пащенко [та ін.]. – Полтава : ПДПУ, 2009. – Вип. 6. – С. 194–197.
6.    Жорова, І. Я.  Професійно важливі якості особистості педагога : на матеріалі праць Я. А. Коменського / І. Я. Жорова, О. М. Худенко // Ян Амос Коменський – великий педагог минулого : до 420-річчя від дня народження : матеріали Всеукраїнських пед. читань, 27 берез. 2012 р. / [за заг. ред. В. В. Кузьменко, О. В. Рідкоус] ; редкол.: В. В. Кузьменко, Є. П. Голобородько, Н. В. Слюсаренко [та ін.] ; відп. за вип.: І. В. Воскова, В. І. Ковальський. – Херсон : [ХАНО], 2012. – С. 25–27. – Бібліогр. в кінці ст.
7.    Майборода, С. В.  Я. А. Коменський про вимоги до вчителя / С. В. Майборода // Творча спадщина Яна Амоса Коменського і сучасність : тези доповідей та виступів на міжвуз. наук.-метод. конф., присвяч. 400-річчю від дня народж. Я. А. Коменського / ДПІ ім. І. Франка, Львівська крайова організація товариства "Рідна школа" ; редкол.: С. Сухорський, Л. Баїк, Н. Павленко [та ін.]. – [Львів] : Основа, 1992. – С. 71–73.
8.    Мельничук, С.  К. Д. Ушинський про педагогічну підготовку вчителя початкових класів / Сергій Мельничук // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 43–44.
9.    Побірченко, Н.  Ефективний учитель у системі поглядів Василя Сухомлинського / Н. Побірченко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 60–63.
10.    Прокопенко, І.  Особистість учителя в педагогічній системі В. О. Сухомлинського / І. Прокопенко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 15–18.
11.    Радул, В.  Розвиток поглядів В. О. Сухомлинського стосовно особистості сучасного вчителя / В. Радул, О. Радул // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 63–65.
12.    Рацул, А.  Особистість учителя у спадщині В. О. Сухомлинського та сучасній педагогічній теорії і практиці / А. Рацул // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 205–209.
13.    Рідкоус, О. В.  Проблеми професійного розвитку вчителя в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / О. В. Рідкоус // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань, 15 березня 2013 р. / редкол.: Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Воскова І. В. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2013. – С. 104–108. – Бібліогр. в кінці ст.
14.    Чуловський, Б. С.  Образ вчителя-новатора В. О. Сухомлинського в повісті "Добротворець" І. А. Цюпи / Б. С. Чуловський // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 1. – С. 149–151.
15.    Чумак, Л. В.  Питання розвитку професійної культури вчителя в педагогічній спадщині Василя Олександровича Сухомлинського / Л. В. Чумак // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань, 15 березня 2013 р. / редкол.: Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Воскова І. В. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2013. – С. 144–147. – Бібліогр. в кінці ст.
16.    Тихонова, А. Ю.  Идеи педагога и просветителя И. Н. Ульянова – из ХІХ века в век ХХІ / А. Ю. Тихонова // География и экология в школе ХХІ века. – 2010. – № 1. – C. 45–51.
Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені В. Гнатюка
 довідку виконала Тененьська С. Б. 12.11.2015 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort