Фуркація у системі вищої освіти

1. Базилевич, В.  Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу / В. Базилевич // Вища школа. – 2005. – № 6. – С. 28–43.

2. Воронова, Т. А.  Особенности подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности в профильной школе в условиях магистратуры / Т. А. Воронова // Наука и школа. – 2011. – № 6. – С. 36–39. – Библиогр. в конце ст.

3. Гнеденко, Б. В.  Математическое образование в вузах / Б. В. Гнеденко. – М. : Высшая школа, 1981. – 174 с.

4. Жадько, К.  Основні чинники якісного змісту викладання гуманітарних дисциплін у ВНЗ / К. Жадько // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІ Всеукраїнської наук. конф., 15 груд. 2010 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Ч. 1 : Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство. – С. 22–23.

5. Плавуцька, О. П.  Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / О. П. Плавуцька ; Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка ; наук. кер. Г. М. Груць. – Тернопіль, 2010. – 215 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 163–181.

6. Плавуцька, О. П.  Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / О. П. Плавуцька ; ТНПУ ім. В.·Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

7. Прокофьева, М. Ю.  Мы все учились понемногу..." : интеграция профессиональных знаний как фактор повышения качества подготовки специалиста / М. Ю. Прокофьева // Гуманітарні науки. – 2006. – № 1. – С. 35–41.

8. Серняк, О.  Управлінський аспект професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя дисциплін гуманітарного циклу·/ О. Серняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 1. – С. 13–17. – Професійна освіта.

9. Ципко, В.  Врахування профілю навчального закладу у процесі навчання студентів соціально-гуманітарним дисциплінам·/ В. Ципко·// Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 35–37.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

підготувала 03.12.2012 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort