Емпатійність як професійно важлива якість майбутнього педагога (або студента іншого профілю)

1. Барна, М.  Емпатія як провідна професійно значуща якість майбутнього практичного психолога / М. Барна // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 92–95.

2. Буравцова, Н. В.  Влияние суверенности личностных границ на проявление эмпатии у будущих педагогов и психологов·/ Н. В. Буравцова // Психология в вузе. – 2008. – № 1. – С. 47–56.

3. Коваленко, О.  Викладання спецкурсу "Емоційні компоненти педагогічного спілкування" як умова підвищення рівня емпатичної культури майбутніх педагогів / О. Коваленко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 6. – С. 177–184.

4. Коваленко, О. Г.  Особливості емпатії студентів різної статі / О. Г. Коваленко // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 129–134.

5. Маценко, Ж.  Емпатійність як духовна якість особистості: теоретична модель та технології формування / Ж. Маценко·// Психологічна газета. – 2006. – № 23. – С. 9–23.

6. Пакуляк, Г.  Емпатійність як професійно важлива якість психолога / Г. Пакуляк // Актуальні напрямки психологічних досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства : матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених та студ., 22-23 жовт. / редкол.: Г. К. Радчук, І. П. Андрійчук, О. М. Кормило. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 148–155. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Пакуляк, Г.  Особливості емпатійності у студентів різного фахового спрямування / Г. Пакуляк // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 14. – С. 112–116. – Бібліогр. в кінці ст.

8. Стратій, О.  Феномен "емпатії" в структурі спілкування / О. Стратій // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 15. – С. 162–163.

9. Удовенко, М. В.  Методы диагностики эмпатии / М. В. Удовенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 7. – С. 55–59.

10. Хомік, В. С.  Емпатія та децентрація: досвід теоретичного осмислення та емпіричних досліджень / В. С. Хомік // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10. – С. 8–13. – Школа практичного психолога і соціального працівника.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

підготувала 03.12.2012 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort