Роль педагогічної практики у професійному становленні молодого педагога у сучасній українській школі

1.    Елканов, С. Б.  Основы профессионального самовоспитания будущего учителя : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / С. Б. Елканов. – М. : Просвещение, 1989. – 189 с.

2.    Загородня, Д.  Роль педагогічної практики у формуванні мене як педагога / Діана Загородня // Магістр. – Тернопіль, 2009. – Вип. 6. – С. 32–34. – Бібліогр. в кінці ст.

3.    Казакова, Н. В.  Організація педагогічної практики в професійному становленні майбутнього педагога / Н. В. Казакова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. – К., 2001. – Ч. 2. – С. 207–212.

4.    Красюк, Л.  Моделювання педагогічної практики в процесі підготовки вчителя початкової школи / Л. Красюк // Рідна школа. – 2005. – № 12. – С. 52–54.

5.    Лаптєва, О. Б.  Молодий учитель – майбутнє навчального закладу / О. Б. Лаптєва // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 7. – С. 2–8.

6.    Манчуленко, Л. В.  Формування творчого стилю діяльності майбутніх педагогів у процесі педагогічної практики : автореф. дис.. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Манчуленко ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 c.

7.    Пампушна, Н. В.  Перші кроки професійної діяльності / Н. В. Пампушна // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 7. – С. 13–14.

8.    Педагогічна практика : метод. поради для студ.4-5 курсів ф-тів іноз. мов / [уклад. : Я. Б. Веселовський., М. С. Кебало]. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 52 с.

9.    Шкільна педагогічна практика : на допомогу студ. 4-5 курсів фак. іноземних мов / уклад.: Я. Б. Веселовський, М. С. Кебало. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 72 с.

10.    Яворський, А.  Педагогічна практика – одна з найважливіших складових професійної підготовки майбутнього фахівця (соціального педагога) / А. Яворський // Рідна школа. – 2007. – № 3. – С. 15–19.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

довідка виконана 05.10.12 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort