Євроінтеграційні орієнтири української освіти

1.    Астахова, К. В.  Євроінтеграційні трансформації в освіті: готовність викладацького корпусу до їх адекватного сприйняття / К. В. Астахова // Проблеми освіти : наук. зб. / редкол.: І. О. Вакарчук та ін. – К., 2008. – Вип. 54, Спецвип. 1. – С. 7-10.
2.    Бойко, А.  Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції / А. Бойко // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 44-49.
3.    Болюбаш, Я. Я.  Євроінтеграція України як чинник соціально- економічного розвитку держави  / Я. Я. Левківський, К. М. Болюбаш, Ю. В. Сухарніков // Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи. – К., 2004. – С. 24-67.
4.    Древняк, М.  Європейська інтеграція у сфері освіти / М. Древняк // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 48-51.
5.    Коніщева, Н.  Гендерна освіта як чинник розвитку громадянського суспільства в Україні в контексті євроінтеграції  / Наталія Коніщева // Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 2011 р. / редкол.: В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль, 2011. – С. 49-52.
6.    Мазоха, Д.  Феномен європейської інтеграції педагогічної освіти  / Д. Мазоха // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 82-87.
7.    Меделяєв, В. М.  Євроінтеграція освіти : міркування практика  / В. М. Меделяєв // Географія. – 2009. – № 21. – С. 2-5.
8.    Мороз, І. В.  Інтеграція вищої школи України в загальноєвропейську систему вищої освіти  / І. В. Мороз // Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи. – К., 2004. – С. 189-197.
9.    Назаренко, К.  Інноваційний підхід до викладання іноземних мов у контексті євроінтеграції України  / К. Назаренко // Рідна школа. – 2008. – № 11. – С. 26-27.
10.    Огнев'юк, В.  Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції  / В. Огнев'юк // Віче. – 2010. – № 20. – С. 16-20.
11.    Сисоєва, С. О.  Проблема критеріїв ефективності професійної підготовки в контексті євроінтеграції  / С. О. Сисоєва // Педагогічна і психологічна науки в Україні : до 15-річчя АПН України / редкол.: Н. Г. Ничкало, А. М. Гуржій, Ю. Ф.Зіньковський та ін. – К., 2007. – Т. 5 : Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – С. 190-199.
12.    Цехмістрова, Г. С.  Інноваційні технології та творчість у навчанні - як чинники якості підготовки фахівців в умовах інтеграції в Європу  / Г. С. Цехмістрова // Проблеми освіти : науковий збірник / редкол.: Є. М. Суліма, Я. Я.Болюбаш, Ю. В. Ївженко та ін. – К., 2010. – Вип. 65. – С. 99-101.

Довідку виконали: Казимирович Л. А., Білецька Л. Я.  10.10.2011 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort