Учитель сільської школи

1.    Аликина, Е.  Социально-психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в сельськой школе / Е. Аликина // Социальная педагогика. – 2007. – № 4. – С. 55-58.

2.    Аносов, І. П.  Сучасна сільська школа: проблеми і перспективи входження в освітній простір / І. П. Аносов // Управління школою. – 2007. – № 33. – С. 24-28.

3.    Анцибор, А.  Реальний рейтинг учителя в сільській громаді / А. Анцибор // Сільська школа України. – 2007. – № 7. – С. 9-11.

4.    Гергуль, С.  Психолого-педагогічні особливості самоосвітньої діяльності вчителя в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / С. Гергуль // Початкова школа. – 2003. – №11. – С.40-42.

5.    Гергуль, С.  Організація самоосвітньої діяльності вчителів Павлиської середньої школи ( на матеріалі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського) / С. Гергуль // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 44-47.

6.    Горбенко, П.  Сільська школа: стан, проблеми та перспективи розвитку / П. Горбенко // Сільська школа України. – 2007. – № 7. – С. 6-7.

7.    Грані творчості: кн. для вчителя / [відп. ред. М. Д. Ярмаченко; упор. В. Ф. Паламарчук]. – К. : Рад. школа, 1990. – 205 с.

8.    Деркач, В.  Школа шкіл : до 100-річчя Павлиської загальноосвітньої школи імені В. О. Сухомлинського / В. Деркач // Рідна школа. – 2010. – № 9. – С. 22-23.

9.    Дзега, В.  Моніторинг готовності сільського вчителя до творчої педагогічної діяльності / В. Дзега // Сільська школа України. – 2007. – № 7. – С. 44-46.

10.    Дзега, В.  Удосконалення професійної компетентності / В. Дзега // Сільська школа України. – 2007. – № 7. – С. 14-16.

11.    Жильцов, П. А.  Учитель сельской школы: учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / П. А. Жильцов, В. М. Величкина. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.

12.    Іванюк, Г.  Специфічні чинники впливу на розвиток особистості учня в освітньому середовищі сільської школи / Г. Іванюк // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 28-30.

13.    Іванюк, Г.  Профільне навчання в старшій школі у сільській місцевості / Г. Іванюк // Рідна школа. – 2005. – № 12. – С. 46-48.

14.    Іванюк, Г.  Проблеми сільської школи в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Г. Іванюк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5. -С. 122-125.

15.    Іванюк, Г.  Вплив культурологічних чинників на діяльність сільської школи / Г. Іванюк // Початкова школа. – 2008. – № 9. – С. 12-15.

16.    Иващенко, Ю. В.  Учитель на завтра: опыт, проблемы, поиски решений / Ю. В. Иващенко ; под ред. А. И. Комаровой. – Тернополь : ТГПИ, 1991. – 217 с.

17.    Мелешко, В.  Компетентний учитель як умова розвитку педагогічної системи сільської школи / В. Мелешко // Початкова школа. – 2010. – № 1. – С. 1-4.

18.    Мелешко, В.  Індивідуалізація та диференціація навчання у сільській малочисельній школі / В. Мелешко // Початкова школа. – 2009. – № 3. – С. 52-55.

19.    Онишків, З.  Особливості організації індивідуального навчання учнів початкової школи сільської місцевості / З. Онишків, Я. Морська // Початкова школа. – 2007. – № 8. – С. 45-47.

20.    Онишків, З. М.  Підготовка студентів до роботи в умовах малочисельної початкової школи / З. М. Онишків, О. З. Онишків // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 169-171.

21.    Осадчий, І.  Освітні технології для сучасної сільської школи / І. Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 2. – С. 22-36.

22.    Пінський, О.  Удосконалення навчально-виховного процесу в малокомплектній сільській школі / О. Пінський // Рідна школа. – 2006. – № 1. – С. 35-36.

23.    Сахно, Н.  Адаптація молодих учителів до педагогічної діяльності: заняття школи молодих учителів району / Н. Сахно // Сільська школа України. – 2006. – № 22-24. – С. 35-38. –

24.    Сухомлинський, В. О.  Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1988. – 304 с.

25.    Сухомлинський, В. О.  Серце, віддане дітям / В. О. Сухомлинський // Квітка сонця : притчі, казки, оповідання / В. О. Сухомлинський ; пер. Д. С. Чередниченка ; ред. Р. Дерев'янченко. – Х., 2009. – С. 233-234.

26.    Черненко, Л.  Проблеми малокомплектної школи - в центрі уваги науковців / Л. Черненко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 44-45.

Довідка виконана 22.11.2010 р.
Балик М.О.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort