Підготовка вчителя

1.    Гуменникова, Т.  Підготовка вчителя до особистісно орієнтованого виховання молодшого школяра / Т. Гуменникова // Початкова школа. – 2009. – № 4. – С. 47-49.
2.    Дічек, Н. П.  До історії соціального виховання: школа радості Н. Шульмана І.С. Рівеса (початок 20-х років ХХ ст.) / Н. П. Дічек // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 93-109.
3.    Ігнатенко, Н.  Компетентнісно орієнтований підхід у системі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Н. Ігнатенко // Рідна школа. – 2008. – № 10. – С. 46-48.
4.    Колбіна, Л. А.  Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннисних орієнтацій у молодших школярів : автореф. дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Л. А. Колбіна ; Людмила Анатоліївна Колбіна ; ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2008. – 21 с.
5.    Максимовська, Н.  Актуалізація соціального виховання у навчально-виховному процесі ВНЗ / Н. Максимовська // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 93-100.
6.    Мацько, Д.  Соціальний контекст формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів / Д. Мацько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 80-87.
7.    Митник, О.  Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи / О. Митник // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 35-37.
8.    Підготовка студентів до виховної роботи в школі / за ред. М. М. Фіцули. – К. : Вища шк., 1979. – 71 с.
9.    Радул, В.  Соціальний характер виховання / В. Радул // Шлях освіти. – 2004. – №3. – С. 6-9.
10.    Романенко, І. В.  Соціалізація учнів початкових класів через використання інтерактивних технологій / І. В. Романенко // Початкове навчання та виховання. – 2007. – № 11. – С. 2-8.
11.    Савченко, О. Я.  Виховний потенціал початкової освіти: посіб. для вчителів і методистів почат. навчання / О. Я. Савченко. – 2-е вид., допов., перероб. – К. : СПД Богданова А. М., 2009. – 226 с.

Довідку виконано 13.04.10 р.
Балик М.О.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort