Виховання та самовиховання характеру в студентському віці

1.    Андрущенко, В.  Характер особистості : гармонія національних і загальнолюдських цінностей, шляхи формування / В. Андрущенко, Ю. Руденко // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 5–12.

2.    Внукова, І.  Організація самовиховання у студентів педвузу / І. Внукова // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 40–42.

3.    Вонсович, В.  Саморозвиток і самовиховання майбутніх учителів у вищих навчальних закладах / В. Вонсович // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, В. Кравець та ін. – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 22–25.

4.    Галів, М. Д.  Проблема формування характеру особистості в історії української педагогічної думки (60-ті роки ХІХ - 60-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки / М. Д. Галів ; ЖДУ ім. І.Франка. – Житомир, 2007. – 20 с.

5.    Главацька, О.  Основи самовиховання особистості : навч. посіб. для студ. вузів / О. Главацька. – К. : Кондор, 2008. – 206 с.

6.     Гомонюк, О.  Самовиховання - важлива складова професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога / О. Гомонюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 2. – С. 138–146.

7.    Калініченко, А. І.  Педагогічні умови організації самовиховання студентської молоді : Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / А. І. Калініченко. – Вінниця, 2002. – 16 с.

8.    Левитов, Н. Д.  Психология характера / Н. Д. Левитов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1969. – 423 с.

9.    Оржеховська, В. М.  Посібник з самовиховання / В. М. Оржеховська, Т. В. Хілько, С. В. Кириленко. – К. : ІЗМН, 1996. – 192 с.

10.    Постолюк, М.  Самовиховання майбутнього вчителя як педагогічна проблема / М. Постолюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, В. Терещук, М. Фіцула та ін. – Тернопіль, 2006. – № 2. – С. 121–124.

11.    Ситін, Г. М.  Психологія самовиховання / Г. М. Ситін. – К. : Рад. шк., 1973. – 136 с.

12.    Сметанський, М. І.  Самовиховання як фактор національного виховання студентської молоді / М. І. Сметанський // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2003. – Вип. 34. – С. 107–110.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі

довідка виконана 3.11.2010 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort