puyo.jpg

 

Aсистентом кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

Персональні веб–ресурси:

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Пуйо О. І. Вплив педагога на збереження ментального здоров’я дітей дошкільного віку / О. І. Пуйо // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 336–339.
  2. Жизномірська О. Компаративний аналіз формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку: вітчизняний та зарубіжний дискурс / О. Жизномірська, О. Пуйо // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.). – Тернопіль : Крок, 2021. – С. 237–238.
  3. Пуйо О. І. Феномен ціннісні орієнтації дітей старшого дошкільного віку в контексті сучасних освітніх стандартів / О. І. Пуйо // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2021. – Вип. 2 (49). – C. 165-168.
  4. Пуйо О. І. Формування ціннісних орієнтацій дітей передшкільного віку в процесі підготовки до школи / О. І. Пуйо // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 360–361.
  5. Informatization of Early Childhood Education: the EU Experience / O. Puyo, O.Yemchyk, L. Klevaka, S. Voloshyn, A. Dulibskyy // International Journal of Computer Science and Network Security, 2021. – Vol. 21, no. 12. – P. 696-702. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000738790800041

2019 рік

  1. Пуйо О. І. Грані майстерності сучасного педагога / О. І. Пуйо  // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. С. – 140–142.
  2. Бєлєнька Г. Формування ціннісних орієнтирів дітей дошкільного віку: Сінгапур – Україна, порівняльний аспект / Г. Бєлєнька, О. Пуйо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 2. – С. 6–14.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах