Web of Science ResearcherID AAL-8659-2021

Baluk.jpg

Доктор філософії з журналістики (PhD),

асистент кафедри журналістики 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Пелешок О. О. Композиційно-архітектонічна інтерпретація краєзнавчих наративів на шпальтах районних видань Тернопільщини / О. О. Пелешок // Обрії друкарства. – Київ, 2023. – №2 (14). – С. 6-21. DOI: 10.20535/2522-1078.2023.2(14).295188
  2. Пелешок О. Районні газети Тернопільщини: підсумки роздержавлення / О. Пелешок // Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 16-17 червня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 39-42
  3. Пелешок О. Тематична парадигма краєзнавчого контенту районної преси Тернопільщини початку XXI століття / О. Пелешок // Синопсис: текст, контекст, медіа, 2023. – № 29(2). – С. 146-156
  4. Peleshok O. Artistic and Journalistic Genres on the Pages of Region-al Press of Ternopil Region: Analysis of Local Lore Content / O. Peleshok // Наукові записки Інституту журналістики, 2023. –Том 2 (83). – С. 47-63

2022 рік

  1. Пелешок О. Районна преса Тернопільщини у медійному дискурсі України: становлення та функціонування / О. Пелешок // COMMUNICATIONS AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES, 2022. – ISSUE 22. – P. 107-117. DOI: 10.15421/292212

2021 рік

  1. Пелешок О. О. Районні газети Тернопільщини ХХІ століття як джерела популяризації регіональної краєзнавчої інформації / О. О. Пелешок // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 51–54.

2020 рік

  1. Social communication management modelling / O. Tkachenko, I. Zhylenko, N. Poplavska [et al.] // Estudios de Economia Aplicada. – 2020. – Vol. 38, Issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102241772&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах