Web of Science ResearcherID: AAD-3638-2022

plavucka

 

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри романо-германських мов

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleScholar

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Peculiarities of Linguistic Analysis of the Text as a Language Learning Strategy / I. Bloshchynskyi, I. Mishchynska, N. Pasichnyk [et al.] // World Journal of English Language. Vol. 12, Issue 5, P. 49-58. URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

  1. Hruts H. M.The role of pedagogical disciplines in the spiritual self-actualization of student youth / H. M. Hruts, O. P. Plavutska, N. I. Zakordonets // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 32, т. 1. – С. 184–187.
  2. Плавуцька О. П. OPLA METHOD: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021. – 166 с.
  3. Обіход І. Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу у сучасній системі навчання іноземної мови / І. Обіход, Н. Закордонець, О. Плавуцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 103–113.

2020 рік

  1. Плавуцька О. П. Learner-centredness in ielts preparation / О. П. Плавуцька, Н. І. Закордонець // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 361-364.
  2. Плавуцька О. Лексико-семантичні особливості функціонування дидактичної лексики в спеціальних текстах / О. Плавуцька, Н. Пасічник // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 51. – С. 70–78.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах