pasichnyk ni

 

Викладач кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філологічних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Лотоцька К. П. Мова як засіб категоризації досвіду етнічної групи / К. П. Лотоцька ; наук. кер. Н. І. Пасічник // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 71-73
 2. Особливості художнього перекладу : навчально-методичний посібник для студентів 2 року навчання факультету іноземних мов освітньої програми «Англійсько-український переклад» / Н. І. Пасічник, Л. З. Загородня, А. В. Косенко [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 82 с.
 3. English for Information Technology : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов освітньої програми «Англійсько-український переклад» / О. В. Іванців, Л. З. Загородня, Н. І. Пасічник [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 60 с.

2022 рік

 1. Бай М.-О. Проблематика перекладу англійських фразеологізмів та ідіом на позначення концепту «простір» / М.-О. Бай ; наук. кер. Н. Пасічник // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 55-59
 2. Peculiarities of Linguistic Analysis of the Text as a Language Learning Strategy / I. Bloshchynskyi, I. Mishchynska, N. Pasichnyk [et al.] // World Journal of English Language. Vol. 12, Issue 5, P. 49-58. URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Войтович Т. Короткі новинні повідомлення в англомовних та україномовних Інтернет-ЗМІ / Т. Войтович ; наук. кер. Н. Пасічник // Магістерський науковий вісник. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. № 37. – С. 19-23.
 2. Гоца Н. М. Лексичне вираження оцінно-емотивного аспекту жіночих суспільно-політичних промов / Н. М. Гоца, Н. І. Пасічник, А. В.  Косенко, І. В. Беженар // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – Одеса : Гельветика, 2021. – Т. 1. –  Вип. 46. – С. 106-109
 3. Войтович Т. Специфіка відтворення жанрових та лінгво-прагматичних особливостей англомовних матеріалів інтернет-змі українською мовою / Т. Войтович ; наук. кер. Н. Пасічник // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 36. – С. 113-116.
 4. Pasichnyk N. I. Inconsistency of modern ukrainian translations of english classics as a linguistic problem / N. I. Pasichnyk, N. M. Gotsa, T. O. Harasym // Global Issues in Academic Research: сonference Proceedings of the 1st International Conference (March 10-12, 2021. Palermo, Italy). – Palermo : Primedia elaunch LLC, 2021. – P. 49–51.
 5. Pasichnyk N. On the category of negation in medieval english literature / N. Pasichnyk, N. Hotsa // Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. – 2021. – Vol. 43, іssue 1-2. – P. 209 –219. – URL.: https://www.scopus.com

 2020 рік

 1. Гоца Н. Синтаксичні структури вираження емотивності у романах Тоні Моррісон / Н. Гоца, Н. Пасічник, А. Косенко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич : Гельветика, 2020. — Вип. 29, т. 4. — С. 110–115.
 2. Плавуцька О. Лексико-семантичні особливості функціонування дидактичної лексики в спеціальних текстах / О. Плавуцька, Н. Пасічник // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 51. – С. 70–78.

2019 рік

 1. Пасічник Н. І. Стрічка контролю / Н. І. Пасічник. — Тернопіль : Принтер-Інформ, 2019. — 132 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах