Web of Science ResearcherID: I-7632-2018

Paltsuk

Кандидат технічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Козіброда С. В. Модель системи віддаленого навчання програмуванню роботів / С. В. Козіброда, А. О. Пальчик, І.-С. В. Мазур, В. І. Рак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 31-41
  2. САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобілів : методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт / Н. В. Бурега, Я. П. Замора, М. І. Рутило [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 141 с.
  3. Технологічна практика : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. : І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
  4. Palchyk A.O. Project-oriented approach to the study of robotics according to the concept of STEM education / A. O. Palchyk, I. B. Lutsyk, N. V. Burega // Journal of Physics: Conference Series : 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

  1. Пальчик А. О. Комп’ютерний дизайн та мультимедіа в середовищі Adobe Photoshop: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) / А. О. Пальчик, М. М.Ожга. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 158 c.
  2. Пальчик А. О. Використання мікробіологічних систем в процесі ремісії вуглекислого газу із атмосферного повітря / А. О. Пальчик // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 33–35.
  3. Дармограй М. В. Впровадження ІОТ в освітній процес в Україні / М. В. Дармограй, А.О. Пальчик // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 24-25.
  4. Пальчик А. О. Практика використання позаурочних форм навчання в процесі підготовки до професійної діяльності майбутніх фахівців в області комп’ютерних технологій / А. О. Пальчик // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 53– 54.
  5. Пальчик А. О. Проблеми використання мікробіологічних систем у процесі ремісії вуглекислого газу із атмосферного повітря / А. О. Пальчик, Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Енергетика і автоматика. – Київ, 2021. – №4. – С. 88-98.

2019 рік

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах