Web of Science ResearcherID:  I-8006-2018

Parfanovuts

 

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Парфанович А. Я. Актуальність формування здорового способу життя у сучасному вимірі / А. Я. Парфанович, І. І. Парфанович // Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2023 року, м. Лубни). – Полтава ; Лубни ; Миргород, 2023. – C. 67-70
 2. Парфанович І. І. Інтегративність діагностичного інструментарію сімейного неблагополуччя у соціальній роботі / І. І. Парфанович, Л. Й. Петришин, Г. В. Лещук // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ, 2023. – Вип. № 10(16). – С. 750-762. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-749-761
 3. Методичні рекомендації до наскрізної програми практики : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / О. В. Сорока, Г. В. Лещук, С. М. Калаур [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2023. – 85 с.
 4. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами : навчально-методичний посібник / за заг. ред. І. І. Парфанович. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 72 с.
 5. Means of gamification of learning during martial law / N. Malaniuk, D. Hubarieva, T. Sviatenko [et al.] // AMAZONIA INVESTIGA. – Florencia : Editorial Primmate, 2023. – Vol. 12, issue 61. – P. 236-247 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Парфанович І. Діагностика агресивної поведінки підлітків у контексті профілактично-корекційного соціально-педагогічного впливу / І. Парфанович, С. Калаур, І. Турчин-Кукаріна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – № 6 (120). – С. 26-39. – DOI 10.24139/2312-5993/2022.06/026-039
 2. Парфанович І. І. Діагностика і профілактика поведінкових девіацій: поняття, рисунки, таблиці : навчально-методичний посібник / І. І. Парфанович, І. М. Трубавіна. – Харків : Харківський нац. пед. ун-тет ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 83 с.
 3. Парфанович І. І. Організаційно-відпочинкова практика студентів спеціальності «Соціальна робота» : методичні рекомендації / І. І. Парфанович, І. М. Вітенко. – Тернопіль : [б.в.], 2022. – 60 с.
 4. Парфанович І. Сучасний контент формування професійної компетентності офіцерів поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх / І. Парфанович, І. Трубавіна, І. Турчин-Кукаріна // Social Work and Education. – 2022. – Vol. 9. No. 3. – P. 392-404. – DOI: 10.25128/2520-6230.22.3.6.
 5. Loneliness Experienced by People with Chemical Addiction: its Characteristics / L. Yakovytska, V. Synyshyna, T. Pashko [et al.] // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2022. – Vol. 13, Issue 1. – P. 426-447. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000788753200028

2021 рік

 1.  Соціальна діагностика, профілактика, експертиза в організаціях: методичний посібник / упоряд. І. І. Парфанович. – Тернопіль: Вектор, 2021. – 204 с.
 2.  Цикл тренінгових занять з надання першої допомоги постраждалим : методичний посібник / упоряд. І. І. Парфанович. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 19 с.
 3. Шопоголізм як соціальне явище і девіантна поведінка людини : методичний посібник / за ред. І. І. Парфанович. – Тернопіль, 2021. – 62 с.

2020 рік

 1. Парфанович І. Сімейне насильство стосовно людей похилого віку як суспільна і сімейна проблема / І. Парфанович, А. Парфанович // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2020. – Вип. 28, т. 3. – С. 176–181.
 2. Парфанович І. Фактори впливу на професійне вигоряння фахівців соціальної сфери / І. Парфанович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 197–204.
 3. Addressing Domestic Abuse and Violence via a Non-Formal Environment Seen as a Pedagogical Tool at University / I. I. Parfanovich, A. Ya. Parfanovich, V. G. Panok [et al.] // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. – 2020. – Vol. 19, n. 4 (April). – P. 1–13. URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Парфанович І. І. Практичні основи менеджменту соціокультурної діяльності: діагностичний інструментарій : навчально-методичний посібник. Ч. 1. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 167 с.
 2. Парфанович І. І. Практичні основи менеджменту соціокультурної діяльності: профілактичний інструментарій : навчально-методичний посібник. Ч. 2. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 180 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах