Web of Science ResearcherID: C-6836-2018

prokopiak mariana zinoviivna

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри ботаніки та зоології хіміко-біологічного факультету

Старший науковий співробітник НДЛ екології та біотехнології ТНПУ ім. В. Гнатюка

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

ResearchGate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1.  Прокоп'як М. З. Лікарські рослини. Лабораторний практикум: навчальний посібник / М. З. Прокоп'як. – Тернопіль : [б. в.], 2024. – 95 с.
 2. Метельська І. С. Особливості дослідження преімагінальних фаз на прикладі Aglais io (Linnaeus, 1758) / І. С. Метельська, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Modern problems of science, education and society : Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference (January 8-10, 2024). – Kyiv : SPC “Sci-conf.com.ua”, 2024. – P. 89-92

2023 рік

 1. Бортник Х. В. Аналіз видового різноманіття родини Sphingidae (Lepidoptera, Insecta) в ентомологічних колекціях ТНПУ ім. В. Гнатюка / Х. В. Бортник, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 95-98
 2. Прокоп'як М. З. Аналіз генетичної структури популяцій рослин з використанням програм, які базуються на ймовірнісній моделі Байеса / М. З. Прокоп'як, Г. Б. Гуменюк, Н. М. Дробик // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 196-197
 3. Майброда Я. С. Аналіз основних комах-шкідників картоплі / Я. С. Майборода, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 99-102
 4. Похила С. С. Аналіз поширення західного кукурудзяного жука у посівах кукурудзи на території Західної України / С. С. Похила, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 107-111
 5. Яворницька Н. В. Аналіз родини Pieridae (Lepidoptera, Insecta) у ентомологічних колекціях ТНПУ / Н. В. Яворницька, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 397-399
 6. Вальтер Флеммінг: життєвий шлях та науковий доробок / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп′як, Н. Й. Міщук [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2023. – Т. 32. – С. 7-12. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1591
 7. Введення в культуру in vitro цінного лікарського виду Bupleurum ranunculoides L. флори України / О. О. Міщук, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 156-159
 8. Прокоп’як М. З. Використання інтердисциплінарного підходу у викладанні біологічних дисциплін / М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 167-169
 9. Голіней Г. М. Вусач-шкіряник лісовий європейський (Prionus coriarius Linnaeus, 1758) в ентомологічних колекціях зібраних у 2021-2022 роках / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково- практичної конференції (Броди, 16-18 червня 2023 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2023. – С. 8-9
 10. Кузьмін В. І. Дослідницька діяльність студентів під час проведення навчальної практики із зоології (безхребетні тварини) / В. І. Кузьмін, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 78-80
 11. Екологічний стан річки Іква Кременецького району Тернопільської області / М. В. Гонтарук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 186-188
 12. Колісник Х. М. Залежність індукції флуоресценції хлорофілу рослин in vitro видів роду Carlina L. від світлових умов їх культивування / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2023. – Т. 32. – С. 96-102. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v32.1543
 13. Голіней Г. М. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів біологічних спеціальностей) : навчальний посібник / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 146 с.
 14. Прокоп’як М. З. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів хімічних спеціальностей) : навчальний посібник / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – 82 с.
 15. Голіней Г. М. Каталог комах у стендових колекціях навчально-методичного кабінету «Зоологічний музей» кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль : [б. в.], 2023. – 12 с.
 16.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 17. Гуменюк Г. Б. Кореляційно-регресійні зв’язки між елементами родючості ґрунтів Шепетівського району Хмельницької області / Г. Б. Гуменюк, А. С. Сверстюк, М. З. Прокоп'як // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 186-187
 18. Веретюк У. В. Лікарські види рослин у флорі міста Тернополя / У. В. Веретюк, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 6-13. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.1
 19. Коваль І. Я. Матеріали щодо поширення видів із підродини Ведмедиці (Arctiinae) (Lepidoptera, Erebidae) в областях Західної України / І. Я. Коваль, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 349-351
 20. Гузік У. В. Моніторинг американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury) на присадибній ділянці у Тернопільській області / У. В. Гузік, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, С. С. Похила // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023», 3 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : Друкарня ФОП Гуляєва В. М., 2023. – С. 35-39
 21. Нова знахідка сколії-гіганта Megascolia Maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera, Scoliidae) у Тернопільській області як свідчення розширення ареалу виду / Г. М. Голіней, В. Б. Різун, Л. О. Шевчик [та ін.] // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2023. – Вип. 39. – С. 171-180. DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.171-180
 22. Особливості культивування in vitro арніки гірської (Arnica montana L.) / В. С. Акімов, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 118-121
 23. Лисовський Р. Ю. Особливості оцінки фітосанітарного ризику поширення карантинних видів / Р. Ю. Лисовський, М. З. Прокоп’як , О. Ю. Майорова [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 54-58
 24. Крижановська М. А. Оцінка фенотипічної мінливості малюнка передньоспинки колорадського жука в умовах м. Кам’янка-Бузька Львівської області / М. А. Крижановська, М. З. Прокоп'як, Г. М. Голіней [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2023. – Т. 33. – С. 180-186. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1589
 25. Гузік У. В. Поширення Hyphantria cunea Drury у Тернопільській області / У. В. Гузік, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (Біологічні науки). – Херсон, 2023. – Вип. 33. – С. 5-14. DOI : 10.32999/ksu2524-0838/2022-33-1

2022 рік

 1. Гуменюк В. В. Агрохімічна оцінка ґрунтів Красилівського району Хмельницької області / В. В. Гуменюк, Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, М. З. Прокоп’як // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 204–205.
 2. Прокоп'як М. З. Аналіз заселення західним кукурудзяним жуком Хмельницької області / М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (біологічні науки) : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2022. – Вип. 32. – С. 37-46.
 3. Прокоп’як М. З. Використання ДНК-маркерів у філогенетичних дослідженнях рослин / М. З. Прокоп′як, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 104-106
 4. Полева Л. А. Використання мікоризного симбіозу в агрономії / Л. А. Полева, М. З. Прокоп′як, О. Ю. Майорова // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 97-100
 5. Манчевська О. В. Вплив температури на поширення Diabrotica Virgifera virgifera на Тернопільщині / О. В. Манчевська, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней // Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (1 лютого 2022 р., м. Полтава). – Полтава, 2022. – С. 44-45.
 6. Вплив харчових м’ясних смакоароматичних добавок на виникнення домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster / М. А. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022. – Т. 31. – С.147-152.
 7. Грицак Л. Р. Життєвий шлях професорки Надії Михайлівни Дробик у науці та освіті / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп′як, І. І. Конвалюк [та ін.] // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. 2022. – Т. 20. – № 1–2. – С. 48-57
 8. Голіней Г. М. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів біологічних спеціальностей) : навчальний посібник / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2022. – 146 с.
 9.   Прокоп’як, М. З. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів хімічних спеціальностей) : навчальний посібник / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 82 с.
 10. Голіней Г. М. Комахи Червоної книги України в ентомологічній колекції Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, А. І. Павуляк, М. З. Прокоп′як  // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 41-44
 11. Прокоп'як М. З. Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів із дисципліни «Лікарські рослини» / М. З. Прокоп'як. – Тернопіль : [б. в.], 2022. – 61 с.
 12. Прокоп’як М. З. Матеріали щодо поширення жука-оленя Lucanus cervus cervus L. в областях Західної України / М. З.Прокоп’як, Г. М. Голіней // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 188-190.
 13. Голіней Г. М. Матеріали до фауни родини Pieridae (Insecta, Lepidoptera) в областях Західної України / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як, М. А. Крижановська, Н. В. Яворницька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 1-2 (82). – С. 21-25. – DOI: doi: 10.25128/2078-2357.22.1-2.3
 14. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Г. М. Голіней, І. М. Грод, Н. Я. Кравець та ін. ; за редакцією Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 164 с.
 15. Флячок А. І. Підбір показників інформативності для оцінки ефективності ДНК-маркерів / А. І. Флячок, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 123-127
 16. Прокоп’як М. З. Підродина ведмедиці (Arctiinae) (Lepidoptera, Erebidae) у фауні України / М. З. Прокоп’як, І. Я. Коваль, Г. М. Голіней, У. М. Гузік // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 100-103
 17. Поширення американського білого метелика (Hyphantria cunea) у Тернопільській області / М. З. Прокоп’як, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, У. В. Гузік // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 4 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : ФОП Гуляєва В. М., 2022. – С. 157–161.
 18. Проблеми та перспективи збереження видів роду Carlina L. флори України в умовах in situ, ex situ, in vitro / Х. М. Колісник, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Journal of Native and Alien Plant Studies. – 2022. – 18. – C. 69–82. DOI : 10.37555/2707-3114.18.2022.269957
 19. Колiсник Х. М. Особливостi культивування in vitro представникiв роду Carlina L. / Х. М. Колісник, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Проблеми екологічної біотехнології : науковий електронний журнал. Новiтнi досягнення бiотехнологiї : матерiали VI Мiжнародної науково-практичної конференції (23–24 вересня 2022 р., Київ). – Київ, 2022. № 1, 2. – С. 56-57. DOI : https://doi.org/10.18372/2306-6407.1.17160
 20. Прокоп'як М. З. Особливості проведення навчальної практики із «Лікарських рослин» в умовах дистанційного навчання / М. З. Прокоп'як, Г. М. Голіней // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 176–178.
 21. Оцінка генетичного поліморфізму Gentiana lutea L. (полонинa Красна, Українські Карпати) / М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Х. М. Колісник [та ін.] // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Біологія. – Одеса : ОНУ, 2022. – Т. 27. – Вип. 2(51). – С. 113-114
 22. Оцінка ефективності показників інформативності ISSR-маркерів для аналізу генетичного поліморфізму рослин / М. З. Прокоп’як, А. І. Флячок, О. Ю. Майорова [та ін.] // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. –2022, Черкаси. – С. 74–101.
 23. Голіней Г. М. Родина Бражники (Sphingidae) у ентомологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, Х. В. Бортник, М. З. Прокоп′як // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково-практичної конференції (Львів, 25 жовтня 2022 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2022. – С. 5-6.
 24. Створення колекції рослин і культури тканин рідкісних лікарських видів роду Gentiana L. in vitro / Л. Р. Грицак, Н. Б. Кравець, О. Ю. Майорова [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць : вибрані тези доповідей на XVII Міжнародній науковій конференції (3–8 жовтня 2022 р., м. Умань). – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 145.
 25. Голіней Г. М. Сучасний стан родини Nymphalidae (Insecta, Lepidoptera) в західних областях України / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп′як, О. В. Пшеничняк // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2022. – Вип. 38. – С. 229-235. – DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2022.38.229-234
 26. Influence of Phosphorus Compounds on Phytoplankton, Aquatic Plants / O. I. Skyba, V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk [et al.] // International Journal on Algae. – 2022. – Vol. 24, Issue 2. – P. 195-208. – URL.: https://www.scopus.com
 27. The assessment of the current status of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians : Ecological and genetic approaches / M. Prokopiak, O.Mayorova, L. Hrytsak, H. Meshko, N. Drobyk // Folia Oecologica, 2022. – Vol. 49, n.1. – P. 42–50.  – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду Gentiana L. - еколого-генетичний підхід: монографія. Частина І / О.Ю. Майорова, М.З. Прокопяк, Л.Р. Грицак, Н.М. Дробик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 137 с.
 2. Види підродини Nimphalinae в зоологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 14–19.
 3. Крижановська М. М. Вивчення внутрішньопопуляційного поліморфізму поліморфізмуtrifolium repens l. М. Ланівці в умовах антропогенного навантаження різної інтенсивності / М. М. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2021. – Т. 29. – С. 185–190.
 4. Динаміка ростових параметрів рослин in vitro Gentiana lutea L. за різних умов освітлення / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп’як, М. З. Майорова та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2021. – Т. 28. – С. 58–65.
 5. Динаміка поширення західного кукурудзяного жука на Тернопільщині впродовж 2016-2020 рр. / М. З. Прокоп'як, Л. А. Безменська, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, О. Ю. Майорова // Карантин і захист рослин. – 2021. – № 2 (265). – С. 3–7.
 6.  Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro / Н. Б. Кравець, Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2021. – № 3 (36). – С. 160–166.
 7. Прокоп’як М. З. Зоологія (безхребетні тварини) : збірник тестових завдань. / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. –Тернопіль, 2021. – 112 с.
 8. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 9. Лікарські рослини родини asteraceae у флорі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / М. З. Прокоп’як, В. М. Яворська, О. Ю. Майорова,  Р. Л. Яворівський, М. А. Крижановська // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 66–69.
 10. Голіней Г. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Зоологія (безхребетні тварини)» / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2021. – 48 с.
 11. Голіней Г. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Зоологія (безхребетні тварини)» / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2021. – 48 с.
 12. Особливості охорони рідкісних видів родини gentianaceae на території України / М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Академику Л.С. Бергу – 145 лет : Сборник научных статей=Academician Leo Berg – 145 : Collection of Scientific Articles. – Bendery: Eco-TIRAS, 2021. – P. 203-206.
 13. Оріховський Ю. А. Оцінка стану сільськогосподарських угідь Тернопільської області (с. Малий Ходачків): мікроелементний склад / Ю. А. Оріховський, М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 104–107.
 14. Майорова О. Ю. Оцінка флористичного та фауністичного різноманіття національного природного парку «Дністровський каньйон» (Тернопільська область) / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як // Сучасні проблеми екології : тези ХVІІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю (15 квітня 2021 року, м. Житомир). – Житомир : Житомирська політехніка, 2021. – С. 13–14.
 15. Грицак Л. Р. Оцінка ефективності технологій in situ та ex situ для збереження видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Н. М. Дробик  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 23-30. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.%204.4
 16. Прокоп’як М. З. Поширення карантинних організмів з класу insecta територією Тернопільської області (2016–2020 рр.) / М. З. Прокоп’як, Н. М. Пальцан // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2021», 12 березня 2021 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : Друкарня ФОП Гуляєва В. М., 2021. – С. 145–149.
 17. Голіней Г. М. Показники домінування видів ряду Бабки (Odonata) у фауні міста Тернопіль / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття : тези доповідей наукової конференції (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 1-3 червня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 66.
 18. Природно-заповідний фонд Хмельницької області в контексті формування Смарагдової мережі / О. Ю. Майорова, І. І. Ковальчук, М. З. Прокоп’як, М. А. Крижановська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2021. – Вип. 35. – С. 131–139.
 19. Смарагдові об’єкти Хмельницької області / І. І. Ковальчук, Л. Б. Яблонська, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 80–83.
 20. Сохранение и восстановление популяций лекарственных видов растений с использованием биотехнологических методов / О. Ю. Майорова, М. З. Прокопьяк, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробык // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Брест, 27–29 сент. 2021 г. : в 2 ч. – Брест : БрГУ, 2021. – Ч. 2. – С. 126–129. 
 21. Сучасні причини фрагментації ареалів високогірних видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 3 (81). С. 25-33. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.4
 22. Аналіз генетичного поліморфізму культури Chlorella vulgaris Beyer. за вирощування в присутності селеніту натрію в комбінації з сульфатом цинку та хлоридом хрому / О. І. Боднар, І. О. Андрєєв, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Альгологія : міжнародний науковий журнал. – Київ : Інститут ботаніки імені Н. Г. Холодного НАН України, 2021. – Т. 31, вип. 2. – С. 113–125. 
 23. The analysis of the genetic parameters of chlorella vulgaris Beyer. Culture growing in the presence of sodium selenite, zinc Sulfate and chromium chloride / O. I. Bodnar, I. O. Andreev, M. Z. Prokopiak [et al.] // International Journal on Algae. 2021. Vol. 23, issue 3. P. 257-268.  – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Майорова О. Ю. Природно-заповідний фонд Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ю. Майорова, Н. М. Юркевич, М. З. Прокоп’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 73–76.
 2. Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, В. М. Мельник, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 39–50.
 3. Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 91–98.

2019 рік

 1. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 116 с.
 2. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.06. Середня освіта (Хімія) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 65 с.
 3. Збереження біорізноманіття рідкісних видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro: еколого-фізіологічний і молекулярно-генетичний підходи / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р, м. Хмельницьк). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 216-217.
 4. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro / Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак, М. 3. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, H. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 4 (78). – C. 16–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах