Web of Science ResearcherID: I-7345-2018

poplavska

Доктор філологічних наук

Професор

Завідувач кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сподар Д. Специфічні особливості сторітелінгу / Д. Сподар ; наук. кер. Н. Поплавська // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 47-49

2022 рік

 1. Поплавська Н. Культурний трансфер і антропологічний вимір української прози першої половини ХІХ століття / Н. Поплавська // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 54. – С. 122-128. Рец. на мон.: Артура Малиновського «Антропологія української прози першої половини XIX століття. Культурні трансфери» (Київ: Талком, 2022. 560 с.). DOI : 10.25128/2304-1222.22.54.08
 2. Поплавська Н. Комунікативні наміри українських памфлетів поч. ХVІІ ст. / Н. Поплавська // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 92-97
 3. The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming Critical Thinking in Future Journalists / N. Poplavska, H. Synorub, H. Yordan [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2022. – Vol. 11, Issue 1. – P. 273–285. –URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Поплавська Н. М. Ключові освітні компетентності і компетентності інфомедійної грамотності / Н. М. Поплавська, Н. Л. Дащенко, О. Я. Мединська // Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : збірник статей. – Київ : Академія української преси, IREX, Центр Вільної преси, 2021. – С. 83-108
 2. Поплавська Н. М. Новітні політичні терміни у мові інтернет-видань (семантико-функціональний аспект) / Н. М. Поплавська, Н. Л. Дащенко // Записки з українського мовознавства. – Одеса, 2021. – Вип. 28. – С. 10-23.
 3. Poplavska N. Narrative and Polemic Aspects of Epistolary Communication in Ukraine of the Late 16th – Early 17th Century / N. Poplavska, I. Poplavska, N. Lisnіak // BIBLIOTEKARZ PODLASKI. 2021. – Vol 52. – No 3. – P. 273-289.
 4. Personnel Behaviour Management Through Social Communications / O. Tkachenko, I. Zhylenko, N. Poplavska [et al.] // ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA. – 2021. – Vol. 39, Issue 5. – P. 1-10. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000657220600014 ; https://www.scopus.com
 5. Socio-political lexicon in ukrainian internet-media at the beginning of the 21st century: functioning and decoding / N. Poplavska, L. Struhanets, N. Dashchenko [et al.] // Alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue1. – P. 33–37. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000652568700006

2020 рік

 1. Social communication management modelling / O. Tkachenko, I. Zhylenko, N. Poplavska [et al.] // Estudios de Economia Aplicada. – 2020. – Vol. 38, Issue 4. – URL. : https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Поплавська Н. М. Медична періодика України в історичному вимірі / Н. М. Поплавська // Образ : науковий журнал. – Суми ; Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – С. 88–91.
 2. Poplavska N. Mediacustomization and modern informational space / N. Poplavska, O. Peleshok // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach : zarządzanie big data. – Warszawa, 2019. – S. 3742.
 3. Поплавська Н. М. Національна ідея як домінанта публіцистики Юрія Косача 30-х рр. ХХ ст.  / Н. М. Поплавська // Київські полоністичні студії : матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23-25 травня 2018 р. – Київ : Талком, 2019. – Т. 35. С. 283-289.
 4. Літературний стиль : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 "журналістика" / уклад. : Н. М. Поплавська, С. В. Бородіца, Л. П. Вашків, Т. М. Скуратко, О. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 235 с.
 5. Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school / H. P. Synorub, I. M. Nestayko, I. V. Poplavska [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 70, № 2. – P. 257–261. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000466137700019

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах