Web of Science ResearcherID:  I-8571-2018

Доктор педагогічних наук

Доцент

Професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Борик Н. Актуальні проблеми соціально-педагогічного супроводу малозабезпечених сімей / Н. Борик ; наук. кер. Л. Петришин // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 106-112
 2. Савич М. Актуальність проблеми булінгу в загальноосвітніх закладах освіти / М. Савич ; наук. кер. Л. Петришин // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 155-161
 3. Гайдамаха В. Аналіз сучасної практики соціальної роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді / В. Гайдамаха ; наук. кер. Л. Петришин // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 38-43
 4. Петришин Л. Й. Засади соціальної відповідальності як складник професійної компетентності фахівців соціальної сфери / Л. Й. Петришин, Т. Р. Кульчицький // Ввічливість. Humanitas. Гельветика, 2023. – № 1. – С. 86-92. DOI https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.1.12
 5. Парфанович І. І. Інтегративність діагностичного інструментарію сімейного неблагополуччя у соціальній роботі / І. І. Парфанович, Л. Й. Петришин, Г. В. Лещук // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ, 2023. – Вип. № 10(16). – С. 750-762. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-749-761
 6. Петришин Л. Й. Медіація як метод врегулювання конфліктів у роботі соціального працівника / Л. Й. Петришин, Ю. А. Гнатишин // Соціальна робота в громаді: сучасні виклики та перспективи Розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 березня 2023 року). – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2023. – С. 256-258
 7. Методичні рекомендації до наскрізної програми практики : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / О. В. Сорока, Г. В. Лещук, С. М. Калаур [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2023. – 85 с.
 8. Ремез І. Основні аспекти соціально-побутової роботи з дітьми із ДЦП / І. Ремез, Л. Петришин // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 183-186
 9. Сеник З. Основні етапи соціально-побутової реабілітації ВПО / З. Сеник ; наук. кер. Л. Петришин // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 174-177
 10. Стельмах Ю. Основні принципи роботи соціального працівника із дітьми з інтелектуальними порушеннями / Ю. Стельмах, Л. Петришин // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 146-149
 11. Стельмах Ю. Основні принципи роботи соціального працівника з розумово відсталими дітьми / Ю. Стельмах ; наук. кер. Л. Петришин // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 88-90
 12. Петришин Л. Й. Особливості інтеграції внутрішньо переміщених учнів у освітній процес закладів освіти України / Л. Й. Петришин, С. І. Ганджа // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 05-06 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 211-213
 13. Процик О. Особливості соціально-побутової реабілітації дітей з вадами мовлення / О. Процик ; наук. кер. Л. Петришин // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 171-174
 14. Олійник Г. Практика волонтерської діяльності як необхідна умова професійного зростання майбутніх фахівців / Г. Олійник, Л. Петришин // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 23-25
 15. Петришин Л. Й. Проблеми та перспективи цифрової трансформації освіти: психолого‐педагогічний аспект / Л. Й. Петришин, О. О. Почуєва, М. А. Лемещук [та ін.] // Академічні візії, 2023. – Випуск 17. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7695844
 16. Петришин Л. Й. Соціальна відповідальність суб’єктів надання соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин / Л. Й. Петришин, В. І. Степаненко // Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – С. 97-127
 17. Петришин Л. Й. Специфіка волонтерської діяльності з внутрішньо переміщеними особами в Україні / Л. Й. Петришин, Т. Р. Кульчицький // Science andinnovation of modern world : The 6th International scientific and practical conference (February 23-25, 2023). – London : Cognum Publishing House, 2023. – P. 426-431.
 18. Степаненко В. В. Формування уявлень у здобувачів вищої освіти про методологічні основи реабілітації осіб із посттравматичним стресовим розладом / В. В. Степаненко, Л. Й. Петришин, В. І. Степаненко [та ін.] // Медична освіта. – Тернопіль : ТНМУ, 2023. – № 3 (101). – С. 84-91. DOI: https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14274

2022 рік

 1. Гуменюк І. Я. Волонтерська діяльність як суб’єкт соціальної роботи з ВПО / І. Я. Гуменюк, Л. Й. Петришин // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 33-38
 2. Когут Д. В. Вплив мікроклімату сiм’ї на формування особистості дитини / Д. В. Когут, Л. Й. Петришин // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 67-72
 3. Петришин Л. Й. Основоположні аспекти формування соціальної активності молоді засобами workshops / Л. Й. Петришин, Г. М. Олійник // Turystyka i Rekreacja : wyższa Szkoła Zeszyty naukowe. – Warszawa, 2022. – Zeszyt 29(1)
 4. Іськів В. В. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми трудових мігрантів / В. В. Іськів, Л. Й. Петришин // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 62-67
 5. Іванів Р. Є. Особливості соціально-педагогічного супроводу дітей з ООП у ЗОШ / Р. Є. Іванів, Л. Й. Петришин // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 56-62
 6. Гайдамаха В. Особливості соціалізації молоді в сучасних суспільних умовах / В. Гайдамаха, Л. Й. Петришина // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 18-22
 7. Петришин Л. Й. Особливості самовираження молоді засобами фандрайзингу / Л. Й. Петришин // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 295-297.
 8. Олійник Г. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних працівників у центрах соціальних служб / Г. Олійник, Л. Петришин // Ввічливість. Humanitas. – Луцьк : Гельветика, 2022. – Вип. 4. – С. 46-51. – DOI : https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.4.7
 9. Боровицька Г. Р. Проблема розвитку творчих здібностей та обдарованості дітей з особливими освітніми потребами / Г. Р. Боровицька, Л. Й. Петришин // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 9-13
 10. Петришин Л. Й. Проблемні аспекти соціальної роботи з дітьми учасників бойових дій / Л. Петришин // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку науки та освіти : матеріали І всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Полтава, 27-28 квітня 2022 року). – Полтава : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022. – С. 182-184
 11. Петришин Л. Реабілітація дітей з обмеженими функціональними можливостями як соціальна проблема / Л. Петришин // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 145-148
 12. Петришин Л. Соціальне забезпечення ВПО як реабілітаційний аспект відновлення соціального статусу в умовах військового конфлікту / Л. Петришин // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції (21-22 квітня 2022 р). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 22-24.
 13. Борик Н. С. Соціально-педагогічний супровід як технологія роботи із вихованцями з малозабезпечених сімей / Н. С. Борик, Л. Й. Петришин // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 5-9
 14. Петришин Л. Й. Соціально-педагогічні особливості соціалізації дітей з неповних сімей в умовах позашкілля / Л. Й. Петришин, О. П. Кравчук // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 298-301.
 15. Кравчук О. П. Соціально-педагогічні особливості соціалізації дітей з неповних сімей в умовах позашкілля / О. П. Кравчук, Л. Й. Петришин // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 72-77
 16. Петришин Л. Й. Творчість як системна складова процесу креативної наукової діяльності / Л. Й. Петришин // Шості Ґеретівські читання : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 3 червня 2022 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2022. – С. 239-244
 17. Петришин Л. Й. Технологія «Музейна педагогіка» як складова культурно-освітнього процесу  / Л. Й. Петришин // Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 09-10 черв., 2022). – Тернопіль : ТОКІППО, 2022. – C. 128–131.
 18. Петришин Л. Й. STEM-освіта в структурі формування креативності особистості / Л. Й. Петришин, О. А. Данилюк // Innovations and prospects of world science :The 6th International scientific and practical conference (February 2-4, 2022). – Vancouver : Perfect Publishing, 2022. – P. 470-475

2021 рік

 1. Петришин Л. Й. Webinar як форма дистанційного інтегративного консультування соціального педагога / Л. Й. Петришин // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 354–357.
 2. Петришин Л. Й. Кайдзен як творчо-конструктивний підхід до освітньої діяльності / Л. Й. Петришин // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 248–252.
 3. Петришин Л. Й. Технологія музейної педагогіки (педагогіки культури) як складова соціокультурного розвитку особистості / Л. Й. Петришин, О. А. Данилюк // Zeszyty naukowe. Turystyka i Rekreacja. – Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków obcych, 2021. – Zeszyt 28(2). – S. 105-113.
 4. Substantiation of the advanced training program “Social work with military personnel and military-social work in the context of sustainable development goals” / I. Trubavina, M. Medvid, A. M. Cwer, L. Petryshyn, H. Meshko // E3S Web Conferences : Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021). 2021. – Vol. 280.
 5. Content substantiation of the regional advanced training educational program "Kaizen Technology" / I. Trubavina, L. Petryshyn, A. M. Cwer [et al.] // Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, may 12-14, 2021. Book Series: SHS Web of Conferences. – 2021. – Vol. 104. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000725217300007

2020 рік

 1. Харченко С. Я. Соціалізуючий вплив патріотичного виховання на молодь в Україні / С. Я. Харченко, Л. Й. Петришин // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2020. – Вип. 28. – С. 97-106.
 2. Петришин Л. Й. Креативність у соціальній сфері діяльності : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів / Л. Й. Петришин. – вид. 2-е доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 176 с.
 3. Петришин Л. Й. Особливості самореалізації студентської молоді засобами віртуальної волонтерської діяльності / Л. Й. Петришин, Г. Б. Чайковська // Eurasian scientific congress : the 1st International scientific and practical conference (January 27–28, 2020). – Barcelona, Spain: Barca Academy Publishing, 2020. – Р. 422–427.
 4. Петришин Г. Ціннісні основи соціальних міфів в українському суспільстві // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 57–58.

2019 рік

 1. Петришин Л. Й. Структурні компоненти медіаторської компетентності майбутнього соціального працівника як складової професійного розвитку / Л. Й. Петришин // The third international scientific congress of scientists of Europe‖ : proceedings of the III International scientific forum of scientists "East–West" (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic), January 11, 2019. – Vienna : 2019. – P. 244–256.
 2. Кульчицький В. Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічний процес / В.  Кульчицький, Г. Петришин // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n.1. – P. 80–85.
 3. Demuz І. Polish «great emigration» of 1831 – 1870: transformation of ideological and outlook foundations of liberation movement / І. Demuz, L. Petryhyn // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич : Гельветика, 2019. – Вип. 12. – С. 17–26.
 4. Петришин Л. Й.  Web-quest як інноваційна технологія підготовки креативних фахівців соціальної сфери / Л. Й. Петришин // Інновації педагогічної освіти в умовах викликів сьогодення : монографія. – Старобільськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 178–204.
 5. Чайковська Г. Б. Підготовка майбутніх соціальних працівників до реалізації завдань сталого розвитку / Г. Б. Чайковська, Л. Й. Петришин // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 18-19 квітня ). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 203–207.
 6. Петришин Л. Й. Науково-методичний складник супроводу патріотичного виховання молоді в Україні другої половини ХХ століття / Л. Й. Петришин, В. Й. Кульчицький // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – № 65, т. 1. – С. 21–25.
 7. Петришин Л. Й. Особливості соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Л. Й. Петришин // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 133–137.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах