Web of Science ResearcherID: I-7199-2018

Panthenko

 

Викладач кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Enhancing Online Learning in LCM Moodle through Interactive Adaptive Learning / V.Habrusiev, H.Tereshchuk, V.Panchenko [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 650-655. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

  1. Money spent on the brain is never spent in vain : словник найпоширеніших ідіом та фразеологізмів для cтудeнтiв cпeцiaльнocтi 035.041 Фiлoлoгiя. Гepмaнcькi мoви тa лiтepaтуpи (пepeклaд включнo), перша – англійська ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «Бакалавр» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тepнoпiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
  2. Model of Professional Training of Future Specialists in Tourism in Higher Education Institutions of Ukraine / L. Beskorovaynaya, N. Makovetska, V. Naumchuk [et al.] // Journal of hospitality & tourism education. – 2022. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000854459700001 : https://www.scopus.com
  3. THE BOOK OF TREASURES : книга мудрості і найкращих цитат відомих людей для cтудeнтiв освітньої програми «Англійсько-український переклад» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 с.

2021 рік

  1. Formation of cross-cultural communication skills of future service specialists / V. Naumchuk, V. Gorlach, A. Sydoruk [et al.] // Applied Linguistics Research Journal. – 2021. – № 5 (10). – P. 1-11.

2020 рік

  1. Tsepeniuk T. Translation of Amplifying Comparative Constructions in Modern Fiction / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, V. Konkulovskyy, V. Panchenko // Analele Universitatii din Craiova. Seria : Stiinte Filologice. – Lingvistica ; Craiova, 2020. – ANUL XLII, n. 1-2. – P. 224–237. URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

  1. Панченко В. В. Busy English : навчальний посібник / В. В. Панченко, В. В. Конкульовський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 128 с.
  2. Конкульовський В. В. Гумор в серіалі «Бруклін 9-9». Перекладацький аспект / В. В. Конкульовський, В. В. Панченко, В. В. Савчишин // Прикарпатський вісник НТШ Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 3 (55). – С. 184–191.
  3. Новосад Ю. І. Міжкультурна комунікація і переклад / Ю. І. Новосад, В. В. Панченко // Розвиток сучасної науки : теорія, практика, інновації : XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція : тези доnовідей ( м. Дніnро, 29 березня 2019 р.). Дніпро : НОК, 2019. Ч. 2. С. 3538.
  4. Конкульовський В. В. Вплив перекладу кінофільмів на свідомість глядача / В. В. Конкульовський, В. В. Панченко, М. Валігура // МОВА І КУЛЬТУРА : Науковий журнал. – Київ : Видавничий дім Д. Бураго, 2019. – Вип. 22. – Т. II (197). – С. 472-477.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах