Pavhs

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Павх С. П. Про окремі аспекти підготовки майбутніх учителів технологій в умовах дистанційного навчання / С. П. Павх // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.137–138.
  2. Павх С. П. Фізіологія харчування: методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для бакалаврів за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа / С.П.Павх, О.І.Боднар. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 36 с.
  3. Павх С. П. Фізіологія харчування. Практикум: навч.посіб. для бакалаврів за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа / С. П. Павх, О. І. Боднар. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 100 с.

2020 рік

  1. Павх С. П. Фізіологія харчування. Практикум : навчальний посібник / С. П. Павх, О. І. Боднар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 93 с.

2019 рік

  1. Павх С. П. Фізіологія харчування : методичні рекомендації до самостійної роботи для бакалаврів за спеціальністю 015. Професійна освіта (Сфера обслуговування) / С. П. Павх, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 48 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах