Ostapchuk Iryna

 

Кандидат філологічних наук

Викладач

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Остапчук І. І. Інтегральний вектор метафори / І. І. Остапчук // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 19–20.
  2. Остапчук І. І. Englіsh Grammar Core (The Handbook of Modern Englіsh Grammar) : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / І. І. Остапчук, І. М. Шуляк, _[укладачі]. – Тернопіль : Тайп, 2022. – 300 с.

2021 рік

  1. Остапчук І. І. English Sounds Trainer : навчально-методичний посібник. P. 1 : Vowels / І. І. Остапчук, О. Б. Ярема, В. А. Шепітчак. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 186 с.
  2. Остапчук І. І.  Video Treasure Box : навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 2 курсу / І. І. Остапчук, І. М. Шуляк. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 115 с.
  3. Distance learning and interactive methods of teaching english as a foreign language / V. Lehan, T. Leleka, A. Boichuk [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue 1. – P. 34-38. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000636069200006
  4. Шуляк І. М. English Grammar Hack(er)s (The Handbook of Modern English Grammar) : навчально-методичний посібник / І. М. Шуляк, І. І. Остапчук. – 2-ге вид. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 212 с.
  5. Ostapchuk I. The pragmatic aspects of english euphemisms and dysphemism's of the social media political discourse / I. Ostapchuk, I. Shuliak // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11. Issue 2. – P. 104–107. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000741714900019

2020 рік

  1. Остапчук І. І. English Sounds Trainer: Part 1. Vowels : навчально-методичний посібник. / І. І. Остапчук, О. Б. Ярема, В.А. Шепітчак. –Тернопіль : Вектор, 2020. – 144 с.
  2. Шуляк І. М. English Grammar Hack(er)s (The Handbook of Modern English Grammar) : навчально-методичний посібник / І. М. Шуляк, І. І. Остапчук. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 212 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах