Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

ogga

 

Кандидат педагогічних наук

Викладач

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 2. Ожга М. М. Особливості використання Wireshark для аналізу мережевого трафіку / М. М. Ожга, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 57-58
 3. Ожга М. М. Особливості створення опор для навісних елементів при друці 3D-моделі в слайсері Simplify3D / М. М. Ожга, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 55-56
 4. TEST AUTOMATIC GENERATION AN ALGORITHM FOR AN AUTOMATED TESTING SYSTEM / R. Horbatiuk, T. Sitkar, R. Lutsyshyn [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (22 November 2023through 24 November 2023). – Ternopil. – 2023. – Vol. 3628. – P. 533-547. – URL. : https://www.scopus.com 

2022 рік

 1. Ящик О. Використання технології блокчейн для забезпечення автоматизації управління освітніми документами Використання технології блокчейн для забезпечення автоматизації управління освітніми документами / О. Ящик, І. Твердохліб, Ю. Франко, М. Ожга // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 113-120.
 2. Ожга М. М.Застосування технології блокчейн в інформаційній системі управління освітними документами / М. М. Ожга, О. Б. Ящик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 31-33.
 3. Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 4. Луцик І. Особливості організації проведення технологічної практики для підготовки майбутніх інженерів- педагогів галузі цифрових технологій / І. Луцик, М. Ожга, В. Рак // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 33-34
 5. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 c.
 6. Gradient Methods for Teaching a Multilayer Neural Network to Recognize Printed Digits / S. Sveleba, I. Katerynchuk, I. Kunyo [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 536-539. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Сіткар  Т. В. Методологічні підходи до генерації тестових завданьметодологічні підходи до генерації тестових завданькомп’ютерними тестуючими системами / М. М. Ожга, Т. В. Сіткар // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 71–75.
 2. Ожга М. М. Метод проєктів та його значення при вивченні 3D проектування майбутніми інженерами-педагогами / М. М. Ожга // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 березня 2021 року) : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 50-52.
 3. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / Уклад.: І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 c.
 4. Ожга М. М. Формування графічних компетентностей в майбутніх фахівців професійно-технічної освіти / М. М. Ожга, Х. В. Новіцька // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.50-51.
 5. Ожга М. М. Формування графічних компетентностей засобами архітектурної візуалізації у майбутніх фахівців професійно-технічної освіти / М. М. Ожга, М. В. Панасюк // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 52–53.
 6. Method and Software for Solving the Problem of Fuzzy Matching of Records in Relative Databases / Y. Franko, N. Porplytsya, M. Ozhha [et al] // 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September 2021). – Deggendorf, 2021. – P. 696–699. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116634600&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=1d1b2a8b235ef7490f50c2412600e0af

2020 рік

 1. Вовк М. М. Архітектурне проектування в процесі підготовки майбутніх фахівців професійно-технічної освіти / М. М. Вовк, М. М. Ожга // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С 106-108.
 2. Ожга М. Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів / М. Ожга, О. Потапчук, О. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серфя : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 32–41.
 3. Пальчик А. О. Комп’ютерний дизайн та мультимедіа в середовищі Adobe Photoshop: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)/ А.О.Пальчик, М.М.Ожга. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 158 c.

2019 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових : для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 36 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах