Web of Science ResearcherID: I-7525-2018

oduncova

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кодлюк Я. Усвідомлене читання молодших школярів – обов’язкова умова оволодіння умінням вчитися / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (24 березня 2023 р.). – Переяслав, 2023. – С. 137-141
 2. Кодлюк Я. Усвідомлене читання як засіб реалізації інформативності навчальних текстів підручника / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 43-46
 3. Одинцова Г. С. Фонетика. Лексикологія. Тестові завдання для тематичного контролю : навчальний посібник / Г. С. Одинцова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 64 с.

2022 рік

 1. Одинцова Г. С. Використання BYOD-технології у роботі з онлайновими словниками в початковій школі  / Г. С. Одинцова // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022).   Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022.   С. 219220.
 2. Одинцова Г. С. Використання BYOD-технології у процесі удосконалення лексикографічної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Г. С. Одинцова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022.  № 1. – С. 176-181. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.21
 3. Кодлюк Я. Формування у молодших школярів усвідомленого читання засобами навчальних текстів підручника / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Слово. Стратегії. Інновації : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – С. 6-62.
 4. Odyntsova H. Aphorisms as means of interpreting of linguistic terms: peculiarities of defining H. Odyntsova, T. Kondratieva // Folia Linguistica et Litteraria– 2022. – Vol. 13, Issue 39. – P. 187-205. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Одинцова Г. С. Формування граматичної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами цікавого мовознавства / Г. С. Одинцова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 109–116.
 2. Одинцова Г. С. Використання творчості Дмитра Білоуса у процесі мовної освіти молодших / Г. С. Одинцова // ΛΌГOΣ: сollection of scientific papers : with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference «Scientific practice: modern and classical research methods» (Boston, October 15, 2021). – Boston-Vinnytsia: Primedia eLaunch & European Scientific Platform, 2021. – P. 131–132.
 3. Одинцова Г. С. Лінгвістичні афоризми як засіб удосконалення лінгвістичної компетентності майбутніх філологів / Г. С. Одинцова // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 2(24). – С.79–84.
 4.  Лінгвістичні афоризми та образні вислови: Посібник для вчителів-словесників та студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти / Упоряд. Г. Одинцова, Ю. Одинцова. – Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2021. – 168 с. 

2020 рік

 1. Одинцова Г. С. Інноваційні технології навчання української мови у вищій школі / Г. С. Одинцова // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 107–109.
 2. Одинцова Г. С. Синтаксис і пунктуація. Тестові завдання для тематичного контролю : навчальний посібник / Г. С. Одинцова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 64 с.
 3. Odyntsova H. S. Interesting linguistics as a means of formation of primary school student’s language personality / H. S. Odyntsova // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – Warszawa, 2020. – P. 12–15.
 4. Одинцова Г. С. Вербалізація концепту «мова» у лінгвістичних афоризмах / Г. С. Одинцова // Modern Scientific Researches. – 2020. – Issue № 1, part 6. – С. 80–83.

2019 рік

 1. Одинцова Г. Формування мовної особистості майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової української школи / Г. Одинцова // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 16–25.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах