Web of Science ResearcherID: I-7875-2018

Obikhod

Кандидат педагогічних наук

Доцент 

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Klymenko A. THE USE OF VIDEO MATERIALS IN FLT: A CASE STUDY AT FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT OF TNPU / A. Klymenko, N. Zakordonets, I. Obikhod // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 133-140. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.17
  2. Klymenko A. VIDEO MATERIALS FOR LANGUAGE LEARNING: THE BENEFITS AND CHALLENGES / A. Klymenko, I.Obikhod, N. Zakordonets // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 135-137

2022 рік

  1.  Der zusammengesetzte Satz: Satzreihe Der zusammengesetzte Satz: Satzreihe : навчально-методичний посібник /  уклад. І. В. Обіход.– Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 22 с.

2021 рік
  1. Обіход І. В. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя іноземних мов / І. В. Обіход // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 49-52.
  2. Обіход І. Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу у сучасній системі навчання іноземної мови / І. Обіход, Н. Закордонець, О. Плавуцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 103–113.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах