Аспірант кафедри фізичного виховання та реабілітації

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Лаврін Г. З. Можливості застосування exergaming у процесі фізичного виховання як засобу підвищення рухової активності / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк, Т. В. Кучер [та ін.] // Rehabilitation & Recreation : науковий журнал. – Рівне : Гельветика, 2023. – № 14. – С. 214-226
  2. Лаврін Г. З. Основні характеристики та особливості ігор подібних до баскетболу та його різновидів / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк, Н. Б. Осіп // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2023. – № 2 (28). – С. 61-71. DOI : doi: 10.15391/si.2023-2.06
  3. Lavrin H. Z. THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PREPARATION OF GEOGRAPHY SPECIALISTS / H. Z. Lavrin, I. O. Anheliuk, N. B. Osip // Public health – a basis of physical culture and sports : International scientific conference (November 1–2, 2023). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2023. – Р. 74-77. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-367-5-19

2021 рік

  1. Лаврін Г. З досвіду проведення дистанційних занять з фізичного виховання у ТНПУ ім. В. Гнатюка (на прикладі шашок або шахів) / Г. Лаврін, І. Середа, Н. Осіп // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 111-116.
  2. Петрица П. М. Компетентність студентів з фізичного виховання в закладі вищої освіти / П. Петрица, Н. Осіп // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 156–159.
  3. Осіп Н. Процес підготовки майбутнього вихователя до фізичного виховання дітей через інноваційні технології / Н. Осіп, П. Петрица, Г. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 147-151.
  4. Measuring physical literacy in Ukraine: development of a set of indicators by Delphi method / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Physical Activity Review. – 2021. – Vol. 9, Issue 1. – P. 24–32. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101308113&origin=AuthorNamesList&txGid=d8edff51171ff79287a1f1aad4f2a8ef

2020 рік

  1. Осіп Н. Б. Фізичне здоров’я майбутніх дошкільних педагогів, як компонент професійної готовності / Н. Б. Осіп, П. М. Петрица // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 120–126.

2019 рік

  1. Осіп Н. Б. Особливості підготовки майбутніх дошкільних педагогів до олімпійської освіти в процесі фізичного виховання / Н. Б. Осіп, П. М. Петрица // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 115–119.
  2. Петрица П. М. Олімпійська освіта у формуванні фізичної культури особистості студента / П. М. Петрица, Н. Б. Осіп // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 119–122.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах