Web of Science ResearcherID: I-7957-2018

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Ороновська Л. Аксіологія парадигми ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва в умовах воєнного стану / Л. Ороновська, А. Ороновський // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 274-279
 2. Ороновська Л. Інтерес як основний показник мотивації педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва / Л. Ороновська, С. Лан // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 145-148
 3. Кінаш О. Колективне інструментування як форма cпів організації творчих школярів / О. Кінаш ; наук. кер. Л. Ороновська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 34-36
 4. Кінаш О. Колективне інструментування школярів як новітня, інноваційна компетенція у творчості НУШ / О. Кінаш ; наук. кер. Лариса Ороновська // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 130-133
 5. Гоцик С. Мистецька програма «Музи не мовчать!» в репрезентації хорового колективу «Brevis» Тернопільської обласної філармонії, як форма супротиву ворожій агресії / С. Гоцик ; наук. кер. Л. Ороновська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 41-42
 6. Ороновська Л. Мистецький соціум майбутнього як основна цінність розвитку сучасної музичної освіти / Л. Ороновська // Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2022). – Дрогобич, 2023. – С. 149-154
 7. Ковалик О. Особливості інтегрованого підручника «Мистецтво» 5-6 класи Л. Аристової та Н.Чен на уроках НУШ / О. Ковалик ; наук. кер. Л. Ороновська // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 133-135
 8. Ковалик О. Професійні мистецькі компетенції – технологія «портфоліо» у викликах та реаліях НУШ / О. Ковалик ; наук. кер. Л. Ороновська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 39-40
 9. Сокальська О. Творче портфоліо (кейс) як основа і мотивація для становлення педагога мистецьких дисциплін / О. Сокальська ; наук. кер. Л. Ороновська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 36-38
 10. Парацій Т. Фестиваль «Дзвони Лемківщини» як етнографічна спадщина лемківської культури / Т. Парацій ; наук. кер. Л. Ороновська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 33-34

2022 рік

 1. Ороновська Л. Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій шкільної музичної освіти сучасного Китаю та України / Л. Ороновська, С. Лан  // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 285–289.
 2. Ороновська Л. Творчий пошук як механізм ціннісних орієнтацій в професійній підготовці вчителя музичного мистецтва / Л. Ороновська, А. Ороновський // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 259–264.
 3. Artistic and figurative thinking in the structure of educational activity of future masters in music art / B. Vodianyi, V. Vodiana, L. Bobyk [et al.] // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2022. – Vol. 14, Issue 2. – P. 318–329. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000801180600020

2021 рік 

 1. Ороновська Л. Д. Особливості проведення навчально-педагогічної практики студентів факультету мистецтв ТНПУ імені Володимира Гнатюка / Л. Д. Ороновська // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 64-67.
 2. Ороновська Л. Д. Становлення духовних цінностей особистості: теоретичний аспект проблеми / Л. Д. Ороновська, Г. Цап  // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 52–57.

2020 рік

 1. Ороновська Л. Д. Дослідження сучасного стану міжкультурного виховання студентів мистецького напрямку / Л. Д. Ороновська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 111-116.
 2. Ороновська Л. Міжкультурне виховання як складова музичного розвитку сучасної студентської молоді / Л. Ороновська // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення: перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) : матеріали доповідей (12 травня 2020 р., м. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 22-24.
 3.  Ороновська Л. Д. Методика музичного мистецтва вищої школи: виклики та реалії сьогодення / Л. Д. Ороновська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 142–145.
 4. Vodiana V. Modern approaches to training of pedagogical specialists of musical arts / V. Vodiana, L. Oronovska, A. Oronovskyy // Pedagogy and education management review. – 2020. – Issue 2. – P. 70-80.

2019 рік

 1. Ороновська Л. Форми і методи активізації педагогічної практики студентів мистецьких спеціальностей / Л. Ороновська // Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства : матеріали і тези V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (Одеса 17-18 довтня 2019 р.). – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. – Т. 1. – С. 7778.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах