Web of Science ResearcherID:  I-7263-2018

Orap

Доктор наук, професор

Завідувач кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Рейко А. В. Емоційний інтелект менеджера: ключова компетентність для росту конкурентоспроможності бізнесу у воєнний час / А. В. Рейко, М. О. Орап // Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у воєнний та повоєнний періоди : збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції (29-30 листопада 2023 р м. Рівне). – Рівне , 2023. – С. 131-133
 2. Орап М. Образ держави як втілення ментальності українського студентства / М. Орап, Н. Савелюк, Я. Кальба // Психологія: реальність і перспективи, 2023. – Вип. 20. – С. 5-18. DOI https://doi.org/10.35619/praprv.v1i20.340
 3. Орап М. О. Практикум з психології маркетингу і реклами : для студентів другого рівня вищої освіти "Психологія бізнесу і управління" підготовки "Магістр", спеціальності 053 Психологія / М. О. Орап, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 56 с.
 4. Федорців С. О. Персональний бренд як основа конкурентоспроможності особистості / С. О. Федорців ; наук. кер. М. О. Орап // Молодь у сучасній психології : збірник матеріалів конференції (20 квітня 2023 р.). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – С. 244-246
 5. Позднякова А. В. Психологічні особливості взаємозв’язку академічної прокрастинації та суб’єктивного благополуччя студентської молоді / А. В. Позднякова ; наук. кер. М. О. Орап // Молодь у сучасній психології : збірник матеріалів конференції (20 квітня 2023 р.). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – С. 101-103
 6. Данильченко О. П. Психологічні особливості управління бізнесом в умовах повномасштабної війни / О. П. Данильченко, М. О. Орап // Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у воєнний та повоєнний періоди : збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції (29-30 листопада 2023 р м. Рівне). – Рівне, 2023. – С. 43-46
 7. Хаєцька Н. Психологічні фактори, що впливають на спроможність особистості працювати в умовах невизначеності / Н. Хаєцька, М. Орап // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 416-420
 8. Orap M. Economic attitudes as a component of economic socialization of Ukrainian youth / M. Orap, N. Savelyuk, Y. Kalba, H. Hruts // Youth Voice : Inequality, Informational Warfare, Fakes and Self-Regulation in Education and Upbringing of Youth, 2023. – Vol. II. – P. 88-97.

2022  рік

 1. Їжак Н. С. Конкурентоздатність та емоційне вигорання менеджерів / Н. С.,Їжак, М. О. Орап // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 104-107.
 2. Орап М. О. Конкурентоспроможність особистості vs конкурентоспроможність фахівця / М. О. Орап // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 184-187.
 3. Роландо М. І. Психологія конкурентоспроможного бренду / М. І. Роландо, М. О. Орап // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 208-211.
 4.  Практикум з психології бізнесу і управління (для другого рівня вищої освіти) : навчально-методичний посібник / Уклад. М. О. Орап. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 80 с.
 5. Стопник О. С. Роль невербальних засобів комунікації у підвищенні конкурентоздатності бізнесу / О. С. Стопник, М. О. Орап // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 235-239.
 6. Орап М .О. Стиль прийняття рішень про купівлю: дослідження українського студентства / М. О. Орап, Н. М. Савелюк, Я. Є. Кальба // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (25-26 лютого 2022 р.). – Рівне : О. Зень, 2022. – С. 31-34
 7. Orap M. Involuntary narratives of decreasing anxiety in breast cancer patients: Study in Ukraine / M. Orap // Counselling and Psychotherapy Research. – 2022. – Vol. 22, Issue 1. – P. 12-21. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000684920100001
 8. Kalba Y. Leading Factors of Economic Attitudes of Ukrainian Students / Y. Kalba, N. Savelyuk, M. Orap // Global science and education in the modern realities ‘2022 : Conference proceedings. Series «SWorld-US CP» (July 11, 2022). – Washington : SWorld&ProConference in conjunction with KindleDP Seattle, 2022. – Book 11. – P. 88-92

2021 рік

 1. Орап М. О. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт зі спеціальності 053 Психологія для студентів освітньо-професійної програми «Психологія бізнесу і управління» / Упоряд. : М. О. Орап, І. І. Жаркова. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 32 с.
 2. Орап М. О. Особливості інтернет-комунікації та створення програми дослідження соціального інтелекту у дітей молодшого шкільного віку / М. О. Орап, О. М. Пуршега // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький : Піскова М. А., 2021. – С. 60-63.
 3. Orap M. О. Involuntary narratives of decreasing anxiety in breast cancer patients: Study in Ukraine / M. O. Orap // Counselling & psychotherapy research. – 2021. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000684920100001
 4. Orap M. Economic Behavior as Information Processes: Peculiarities of Decision-Making Styles in Ukrainian Students / M. Orap, Y. Kalba, N. Savelyuk // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September). – Deggendorf, 2021. – P. 313-316. –  URL.: https://www.scopus.com
 5. Orap M. O. Subjective well-being and anxiety level during the COVID-2019 crisis: study in Ukrainian adolescence / M. O. Orap, N. V. Akimova, Y. Y. Kalba // Інсайт: психологічні виміри суспільства. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 6. – С. 28-39
 6. Orap M. Subjective well – being in ukrainian students during the COVID-2019 quarantine / M. O. Orap, Y. Y. Kalba // Scientific Collection «InterConf» : International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospect : with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (April 21-22, 2021). – Brighton, Great Britain : A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2021. – № 52. – P. 214-219
 7. Orap M. O. The research of the Economic Attitudes of Ukrainian Youth: Theoretical and Practical Aspects / M. O. Orap, Y. Y. Kalba // Інсайт: психологічні виміри суспільства. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 5. – С. 117-131

2020 рік

 1. Орап  М. Суб’єктивне благополуччя українських студентів: ґендерний аспект  / М. Орап // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 167–169.
 2. Orap M. O. The influence of internet resources on young school age children's speech experience content characteristics / M. O. Orap // Information technologies and learning tools. – 2020. – Vol. 75. Issue1. – P.76-89.  – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000518410400006

2019 рік

 1. Орап М. О. Методологія і методика дослідження соціального інтелекту дітей шкільного віку / М. О. Орап // Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 45–67.
 2. Orap M. Speech experience and social intelligence оf the primary school age children / M. Orap // Modern research of the representatives of psychological sciences : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 143-163.
 3. Орап М. Автонаратив як засіб дослідження і реорганізації життєвого шляху особистості пацієнта / М. Орап // Психологія особистості : науковий журнал. – 2019. – № 1 (10). – С. 227-234.
 4. Орап М. Психосемантичне дослідження концептівпсихосемантичне дослідження концептів «здоров’я» та «хвороба» / М. Орап // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Т. 43, Вип. 1 : Психологія. – С. 113-122.
 5. Onopchenko I. Psycholinguistic markers of early maladaptive schemas in teachers with high prevalence of workaholism / I. Onopchenko, M. Orap, I. Mudrak // East European Journal of Psycholinguistics. – 2022. – Vol. 6, Issue 2. – P. 80-88. URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах