Web of Science ResearcherID: I-7200-2018

 

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри педагогіки і методики початкової освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Онишків З. М. Знання особистості дитини як важливий чинник її виховання / З. М. Онишків // Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Цілі і цінності початкової освіти: реалізація в умовах сьогодення : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О.Я. Савченко (Київ, 9 листопада 2023 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2023. – С. 126–129
 2. Онишків З. Наступність у роботі закладу дошкільної освіти і початкової школи / З. Онишків // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 88-91
 3. Онишків З. М. Особливості навчання учнів в умовах малочисельної початкової школи / З. М. Онишків // Світ дидактики: дидактика в сучасному світі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 листопада 2022 р.). – Київ : «Видавництво Людмила», 2023. – С. 113-116
 4. Онишків З. М. Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів в умовах нової української школи / З. М. Онишків // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ : Гельветика, 2023. – Вип. 92. – Т. 1. – С. 96-100. DOI : https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.92.1.20

2022 рік 

 1. Онишків З. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці роботи вчителів початкових класів / З. Онишків, О. Онишків // Професійна діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти : збірник наукових та науково-методичних праць (за матеріалами Всеукраїнської конференції) 07-14 квітня 2022 року. – Хмельницький : Символ, 2022. – С. 248-250
 2. Методичні рекомендації з педагогічної практики : [для студентів відділення «Початкова освіта»] / З. М. Онишків, Я. П. Кодлюк, В. В. Матіяш, _[упорядники]. – 5-е вид., перероблене. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 24 с.
 3. Онишків З. М. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з педагогіки : [для студентів спеціальності «Початкова освіта»] / З. М. Онишків, Я. П. Кодлюк, В. В. Матіяш. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 26 с.
 4. Онишків З. М. Формування в учнів уміння вчитися в науковій спадщині академіка О. Я. Савченко  / З. М. Онишків // Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Уміння вчитися як ключова здатність здобувачів початкової освіти в реаліях воєнного стану: збірник матеріалів ІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко (Україна, м. Київ, 3 листопада 2022 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2022. – С. 85-89
 5. Romanyuk S. Competence-Based Readiness of Future Teachers to Professional Activity in Educational Institutions / S. Romanyuk, I. Rusnak, L. Dolynskiy, L. Maftyn [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2022. – Vol. 11, Issue 2. – P. 42-55. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Areas of Modernization of Preparation of Future Elementary School Teachers in the Countries of the European Community / Z. Onyshkiv, Y. Kodliuk, T. Lesina [et al.] // Revista tempos e espacos educacao. – 2021. – Vol. 14, Issue 33. P. 1-11. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000678069800001
 2. Training future primary school teachers for the formation of students’ skills to cooperate in a team / O. Yankovych,  I. Kuzma, V. Prymakova [et al.] // Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. – 2021. – Vol. 104. – P. 1–9.

2020 рік

 1. Онишків З. М. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів до роботи в малочисельній початковій школі / З. М. Онишків // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 109–111.
 2. Онишків З. Підготовка магістрів початкової освіти до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. Онишків // Витоки педагогічної майстерності : науковий журнал. – 2020. – Вип. 25. – С. 162–167.

2019 рік

 1. Онишків З. Підготовка майбутніх бакалаврів початкової освіти до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. Онишків // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 47–59.
 2. Onyshkiv Z. The variety of the forms of organization of education in Ukrainian small-sized school / Z. Onyshkiv // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. 2019. Вип. 9. С. 2737.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах