Web of Science ResearcherID: І-7399-2018

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гулька О. В. Використання елементів віртуальної реальності на лабораторних заняттях з курсу «Фізіологія людини та рухової діяльності» / О. В. Гулька, В. Г. Омельяненко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 59-62
 2. Omelyanenko I. O. DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO SENSE THE RHYTHM OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS / I. O. Omelyanenko, V. H. Omelyanenko // Public health – a basis of physical culture and sports : International scientific conference (November 1–2, 2023). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2023. – Р. 84-87. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-367-5-22

2022 рік

 1. Гулька О. В. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологія спорту») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / О. В. Гулька, В. Г. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 40 с.

2021 рік

 1. Омельяненко В. Г. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологічні основи фізичних вправ») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / В. Г. Омельяненко, О. В. Гулька. – 2-е вид. доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
 2. Гулька О. В. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологія спорту») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / О. В. Гулька, В. Г. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.

2020 рік

 1. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140-148. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000543251200018
 2. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000520847700004
 3. Coordination skills development of mogul skiers at the initial and preliminary stages of basic training / V. Naumchuk, N. Grabyk, I. Omelyanenko // International journal of applied exercise physiology. – EESA, 2020. – Vol.9, n. 9. – P. 105–113. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800013
 4. Омельяненко В. Г. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологічні основи фізичних вправ») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / В. Г. Омельяненко, О. В. Гулька. – 2-е вид. доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
 5. Омельяненко В. Г. Рекреаційний компонент професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури / В. Г. Омельяненко // Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів І регіональної науково-практичної конференції (22 травня 2020 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – С. 40-42.

2019 рік

 1. Омельяненко В. Г. Руховий компонент олімпійської освіти / В. Г. Омельяненко // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 111–114.
 2. Омельяненко І. Вплив рухової активності на фізичний стан 11–12-річних школярів в літніх оздоровчих таборах / І. Омельяненко, В. Омельяненко // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 80–85.
 3. Омельяненко В. Волонтерство у масовому спорті / В. Омельяненко, І. Омельяненко // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 39–43.
 4. Animacja w nauce jazdy konnej / T. Skaliy, J. Karska, W. Naumczuk [et al.] // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 118-125.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах