Web of Science ResearcherID: M-2104-2016

Кандидат педагогічних наук (PhD in education)

Доцент кафедри інформатики та методики її викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Горохівська Т. В. Деякі аспекти використання хмарних технологій у навчанні інформатики в 5–9 класах / Т. В. Горохівська, В. П. Олексюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 140-142
 2. Спірін О. М. Досвід та перспективи використання технологій штучного інтелекту у навчанні майбутніх учителів інформатики / О. М. Спірін, В. П. Олексюк // Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 червня 2023 року м. Київ). – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – С. 63-67
 3. Олексюк В. П. З досвіду підготовки американських учителів інформатики до застосування хмарних технологій / В. П. Олексюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 152-154
 4. Олексюк В. П. Microsoft 365 як один з методів реалізації методики змішаного навчання / В. П. Олексюк, Ю. А. Оверко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 127-130
 5. Олексюк В. П. Основні результати роботи спільної науково-дослідної лабораторії з питань застосування технологій хмарних обчислень у освіті ТНПУ імені Володимира Гнатюка та інституту цифровізації освіти НАПН України / В. П. Олексюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 186-188
 6. Василенко Я. П. Професійні компетентності фахівців у галузі інженерії ігрових проєктів / Я. П. Василенко, В. П. Олексюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 146-150
 7. Вербовецький Д. В. Псхолого-педагогічні аспекти використання середовища геймифікації при підготовці майбутніх бакалаврів інформатики / Д. В. Вербовецький, В. П. Олексюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 227-229
 8. A secondary school's experience of a cloud-based learning environment deployment / V. P. Oleksiuk, J. A. Overko, O. M. Spirin [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 2nd Workshop on Digital Transformation of Education (Ivano-Frankivskб 18-22 September 2023). – Ivano-Frankivsk. – Vol. 3553. – P. 93 - 109. – URL.: https://www.scopus.com/
 9. Exploring modern trends in developing a digital educational environment for university: A case study of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University / N. R.Balyk, G. P. Shmyger, Ya. Ph. Vasylenko, V. P. Oleksiuk // CTE Workshop Proceedings. – Kryvyi Rih, 2023. – Vol. 10. – P. 45-63. – DOI : https://doi.org/10.55056/cte.545
 10. Using corporate cloud for teaching Cisco Network Academy courses: a case study / N. R. Balyk [et al.] // CTE Workshop Proceedings, 2023 P. 1-18. DOI : https://doi.org/10.55056/cte.665

2022 рік

 1. Веб-сервіс планування робіт з використанням мережевого графа / І. Грод, Н. Балик, Я. Василенко [та ін.] // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – Т. 34, n. 2. – С. 18–24.
 2. Вибрані питання комп’ютерного моделювання процесів і явищ : колективна монографія / за ред. Н. Р. Балик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 272 с.
 3. Олексюк В. П. Використання віртуальної реальності в освітньому процесі / В. П. Олексюк, О. Ю. Ковальчук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 133–136.
 4. Олексюк В. П. Використання хмарних технологій як засобу розв’язання компетентісних задач з інформатики у 5-9 класах / В. П. Олексюк, Т. В. Горохівська // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 161–163.
 5. Олексюк В. П. Модель хмаро-орієнтовного середовища навчання майбутніх учителів інформатики / В. П. Олексюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 158-161.
 6. Олексюк В. П. Платформа Google Workspace for education як цифрова хмаро орієнтована системи управління навчанням у закладах вищої освіти / В. П. Олексюк  // Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 09-10 черв., 2022). – Тернопіль : ТОКІППО, 2022. – C. 38–40.
 7. Олексюк О. Р. Розвиток освітнього середовища в умовах становлення цифрового суспільства / О. Р. Олексюк, В. П. Олексюк // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 278-281.
 8. Deployment and Administration of the Cloud Platform Google Workspace for Education in an Institution of Higher Education / O. Spirin, V. Oleksyuk, S. Kasyan, S. Antoshchuk // Information Technologies and Learning Tools. – Kyiv : Natl Acad Pedagogical Sciences Ukraine, Inst Info Technol & Learning Tools, 2022. – Vol 92. – Issue 6. – Р. 172-197. – URL.: https://www.webofscience.com
 9. Digital Educational Environment of Teachers’ Professional Training in Pedagogical University / N. R. Balyk, G. P. Shmyger, Y. Ph. Vasylenko, V. P. Oleksiuk // AET 2020: proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology (Kyiv, november 12-13, 2020). – 2020. – Vol. 1. – P. 154–166.
 10. Cloud Labs as a Tool for Learning Cisco CyberSecurity Operations and DevNet Associate Fundamentals Courses / N. R. Balyk, Y. Ph. Vasylenko, V. P. Oleksiuk [et al.] // AET 2020: proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology (Kyiv, november 12 - 13, 2020). – 2020. – Vol. 1. – P. 308–318.
 11. Holovnia O. Selecting cloud computing software for a virtual online laboratory supporting the Operating Systems course / O. Holovnia, V. Oleksiuk // CEUR Workshop Proceedings : 9th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2021Kryvyi Rih17 December 2021. – 2022. – Vol. 3085. – P. 216-227. – URL.: https://www.scopus.com
 12. STEM centre as a factor in the development of formal and non-formal STEM education / N. R. Balyk et al // Journal of Physics : XIV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education. Conference Seriesn. – 2022. – № 2288. – P.1-16. – URL.: https://www.scopus.com
 13. Yatsenyak D. V. Study of ergonomic criteria for evaluating the software user interface / D. V. Yatsenyak, V. P. Oleksiuk, N. R. Balyk // Journal of Physics : XIV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education. Conference Series. – 2022. – № 2288. – P. 1-11. – URL.: https://www.scopus.com
 14. Oleksiuk V. The Experience of Using Cloud Labs in Teaching Linux Operating System / V. Oleksiuk, O. Spirin // Communications in Computer and Information Science : 17th International Conference on Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications, ICTERI 2021Kherson28 September 2021through 2 October 2021. – 2022. – Vol. 1635 CCIS. – P. 281-291. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Василенко Я. П. Особливості організації адаптивного тестування / Я. П. Василенко, В. П. Олексюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 11-14
 2. Грод І. Організація процесу постановки і розвʼязування прикладних задач як засіб підвищення якості вивчення інформатики у закладах вищої освіти / І. Грод, С. Лещук, В. Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 144–153.
 3. Олексюк В. П. Особливості розвитку інформаційно-дослідницької компетентності магістрів середньої освіти у галузі інформатики / В. П. Олексюк // Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали науково-практичної конференції (11 лютого 2021 р., м. Київ). – Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. – С. 151-156
 4. Олексюк В. П. Можливості курcу CISCO DEVNET ASSOCIATE для забезпечення вибірковості освітніх програм підготовки майбутніх учителів інформатики / В. П. Олексюк, С. О. Лещук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 162–164.
 5. Олексюк В. П. Деякі аспекти цифров трансформації сучасного університету / В. П. Олексюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 226–228.
 6. Project-based learning in a computer modelling course / N. Balyk, I. Grod, Y. Vasylenko, V. Oleksiuk [et al.] // Journal of Physics : Conference Series : XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2020) 15-17 October 2020. – 2021. – Т. 1840. – P. 1–12. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103510068&origin=resultslist
 7. Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education / H. Radchuk, Z. Adamska, S. Chopyk [et al.] // society integration education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28 th-29th, 2021). – 2021. – Vol. I – P. 513-523. – P. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000832413900043
 8. The Methodology of Using Augmented Reality Technology in the Training of Future Computer Science Teachers / N. Balyk, I. Grod, Y. Vasylenko, G. Shmyger, V. Oleksiuk // International Journal of Research in E-learning. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – Vol. 7 (1). – P. 1-20.
 9. Holovnia O. Selecting cloud computing software for a virtual online laboratory supporting the Operating Systems course / O. Holovnia, V. Oleksiuk // CEUR Workshop Proceedings : 9th Workshop on Cloud Technologies in Education ( 2021 Kryvyi Rih 17 December. – 2021. – Vol. 3085. – P. 216–227. URL.: https://www.scopus.com
 10. The Didactic Aspects of Blended Learning in Higher Educational Institutions During the Pandemic / N. Balyk at al. // E-learning in the Time of COVID-19 : monograph. / Scientific Editor E. Smyrnova-Trybulska. – Katowice ; Cieszyn : STUDIO NOA for University of Silesia in Katowice, 2021. – Vol. 13. – P. 65-75.

2020 рік

 1. Олексюк В. П. Огляд масових відкритих курсів для навчання комп’ютерних мереж / В. П. Олексюк, Я. П. Василенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 65–67.
 2. Смолин О. І. Інтернет речей як технологічний феномен XXI століття / О. І. Смолин, В. П. Олексюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 147–149.
 3. Design of educational environment for teachers’ professional training / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko, V. Oleksiuk // SHS Web of Conferences : the International conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2020) (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1–8.
 4. Network graph using in works planning task / N. R. Balyk, I. M. Grod, S. V. Martinyuk [et al.] // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук. конф. (29-30 травня 2020 р.). – Київ : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2020. – С.128–132.
 5. Oleksiuk V. P. Methodology of teaching cloud technologies to future computer science teachers / V. P. Oleksiuk, O. R. Oleksiuk // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2019 ( Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2643. –  P. 592–608. – URL. : https://www.scopus.com
 6. Oleksiuk V. Exploring the potential of augmented reality for teaching school computer science / V. Oleksiuk, O. Oleksiuk // 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2731. – P. 91–107. – URL. : https://www.scopus.com
 7. The Digital Capabilities Model of University Teachers in the Educational Activities Context / N. Balyk, Ya. Vasylenko,  G. Shmyger, V. Oleksiuk,  O. Barna // ICT in Education, Research and Industrial Applications : Proceedings of the 16th International Conference, ICTERI 2020. Volume II: Workshops (Kharkiv, Ukraine, October 06-10). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2732. – P. 1097–1112. – URL. : https://www.scopus.com
 8. Смолин О. І. Розумне навчальне середовище як складник сучасного освітнього простору / О. І. Смолин, В. П. Олексюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12-13 листопада 2020 року, м.Тернопіль). –  Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2020. – С. 147–150.
 9. Oliinyk B. Automation in Software testing, can we automate anything we want? / B. Oliinyk, V. Oleksiuk // Computer science and software engineering proceedings of the 2nd Student Workshop,CS&SE@SW 2019 ( Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2546. – P. 224–234
 10. Study of augmented and virtual reality technology in the pedagogical university / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning : innovative educational technologies, tools and methods for E-learning : monograph. – Katowice ; Cieszyn : University of Silesia. 2020. – Vol. 12. – P. 110–123. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000817998300025
 11. Web-service for network graph building for works planning / N.R. Balyk, I.M. Grod, S.V. Martinyuk [et al.] // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – P. 277– 280.
 12. Експеримент з розвитку інформаційно-дослідницької компетентності науковців і викладачів на основі відкритих електронних систем / О. М. Спірін, С. М. Іванова, Л. А. Лупаренко [та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2020. – Т. 80, n. 6. – С. 281–308.
 13. Some experience in maintenance of an academic cloud / V.P. Oleksiuk, O. R. Oleksiuk, O. M. Spirin, N. R. Balyka, Y. P. Vasylenko // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 165–178. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108021777&origin=resultslist
 14. Oleksiuk V. P. Assessing Augmented Reality Possibilities in the Study of School Computer Science / V. P. Oleksiuk, O. R. Oleksiuk // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 5–19.

2019 рік

 1. Automation in software testing, can we automate anything we want? / B. Oliinyk, V. Oleksiuk // CEUR Workshop Proceedings : 2nd Student Workshop on Computer Science and Software Engineering, CS and SE@SW 2019 (Kryvyi Rih 29 November 2019). – 2019. – Vol. 2546. – P. 224-234. – URL.: https://www.scopus.com
 2. The blended methodology of learning computer networks: cloud-based approach / O. Spirin, V. Oleksiuk, N. Balyk [et al.] // ICT in education, research and industrial applications : proceedings of the 15th International conference (June 12-15, 2019). – Kherson, 2019. – Vol. 2. – P. 68–80. – URL. : https://www.scopus.com
 3. Development a computer network user support tool / N. Balyk, V. Oleksiuk, A. Halas // Computer science and software engineering proceedings of the 2nd Student Workshop,CS&SE@SW 2019 ( Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019). – CEUR-WS, 2019. – Vol. 2546. – P. 159-170.  – URL. : https://www.scopus.com
 4. Design of approaches to the development of teacher’s digital competencies in the process of their lifelong learning / N. Balyk, Ya. Vasylenko, G. Shmyger [et al.] // ICT in education, research and industrial applications : proceedings of the 15th International conference (June 12-15, 2019). – Kherson, 2019. – Vol. 2. – P. 204–219. – URL. : https://www.scopus.com
 5. Balyk N. Designing of virtual cloud labs for the learning cisco cybersecurity operations course / N. Balyk, Ya. Vasylenko, G. Shmyger [et al.] // ICT in education, research, and industrial applications : proceedings of the 15th International conference, ICTERI 2019 (june 12-15, 2019). – Kherson, 2019. – Vol. 2. – P. 960–967. – URL. : https://www.scopus.com
 6. Олексюк В. Застосування електронних систем відкритого доступу у процесі підготовки майбутніх магістрів середньої освіти в галузі інформатики / В. Олексюк // Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2019. – № 1(16). –  С. 312326.
 7. Василенко В. П. Про використання компетентнісного підходу в процесі реформування вищої освіти / В . П. Василенко, В. П. Олексюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, іології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 212–215.
 8. Околіта М. В. Деякі аспекти використання хмарних технологій у процесі вивчення інформатики у 10-11 класах закладів середньої освіти / М. В.Околіта, В. П. Олексюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 171–174.
 9. STEM-approach to the transformation of pedagogical education / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning: E-learning and STEM Education : monograph. – Katowice ; Cieszyn, 2019. – Vol. 11. – P. 109-123. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000570679500008

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах