Web of Science ResearcherID: H-6075-2016

Ognusta

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Огниста К. До питання готовності майбутніх учителів до фізичного виховання учнів / К. Огниста, А. Огнистий  // Новій українській школі – нова фізична культура : матеріали круглого столу з обговоренням проєкту стандарту вищої освіти з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (27 березня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 33-37
 2. Огнистий А. В. Формування молодіжних лідерів у спорті за програмою BWF «Shuttle time youth leadership workshop» / А. В. Огнистий, К. М. Огниста, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 128-131
 3. DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF YOUNG BADMINTON PLAYERS BY MEANS OF THE INTERNATIONAL PROGRAMME BWF SHUTTLE TIME / A. Ohnystyy, K. Ohnysta, V. Shandrygos [ et al.] // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. – Харків : ХДАФК, 2023. – С. 12-18
 4. Formation of Football Talents in the Education System of Germany / V. Naumchuk [ et al.] // JUMORA : Jurnal Moderasi Olahraga. – Vol. 3(1). – P. 82-93. URL: https://doi.org/10.53863/mor.v3i1.607
 5. Mechanisms of the adaptive reactions development in the students’ body / S. Gumenyuk, O. Hulka, H. Slozanska [et al.] // Trends in Sport Sciences : University School of Physical Education. – Poznań, 2023. – Vol. 30, іssue 2. – P. 37-45. – URL. : https://www.scopus.com 
 6. Ohnistyi A. OLYMPISM AND THE CHANGE OF ITS VALUES UNDER THE INFLUENCE OF TIME AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT / A. Ohnistyi, K. Ohnista, O. Yashchyk, V. Karlenko // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 25-32
 7. Petrytsa P. OLYMPIC EDUCATION OF YOUTH STUDENTS OF THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION / P. Petrytsa, I. Deka, K. Ohnista // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 33-38
 8. PECULIARITIES OF TRAINING FITNESS SPECIALISTS - WORLD EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS / A. Flanagan, A. Ohnistyi, K. Ohnista, A. Ohnysta // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 7-13
 9. Огнистий А. STEM-освіта у фізичній культурі учнів / А. Огнистий, К. Огниста, Р. Власюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 239-248. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.30

2022 рік

 1. Ohnystyi A. V. HEALTH PHYSICAL CULTURE AND FEATURES OF ITS USE IN THE EDUCATIONAL PROCESS / A. V. Ohnystyi, K. M. Ohnysta, P. I. Ladyka // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20 травня 2022 р). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. – С. 179-185
 2. Ohnistyi A. V. FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE STUDENT'S RIGHT TO FORM AN INDIVIDUAL STUDY TRAJECTORY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF «MINOR» PROGRAMS / A. V. Ohnistyi, K. M. Ohnista, I. I. Stasiuk, R. A. Vlasyuk // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 18-22
 3. Flanagan А. MOVEMENT ACTIVITY AS A FACTOR IN IMPROVING THE LEVEL OF HEALTH / А. Flanagan, A. V. Ohnistyi, K. M. Ohnista, O. V. Stepanko // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 11–17.
 4. Огнистий А. В. З історії створення Тернопільського обласного відділення НОК України / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 58-62
 5. Огнистий А. В. Формування загальних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури через компоненти освітньо-професійної програми / А. В. Огнистий, К. М. Огниста, П. І. Ладика, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 133–138.

2021 рік

 1. Палічук Ю. І. Олімпійська освіта молодших школярів / Ю. І. Палічук, М. В. Божик, К. М. Огниста // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 154–156.
 2. Flanagan A. EFFECTIVENESS OF HEALTH FITNESS PROGRAMS ON STUDENTS 'PHYSICAL CONDITION INDICATORS / A. Flanagan, A. V. Ohnistyi, K. M. Ohnista  // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 11-16.

2020 рік

 1. Засоби гімнастики: стройові та загальнорозвиваючі вправи / А. В. Огнистий, К. М. Огниста, Е. І. Маляр [та ін.] ; за ред. А. В. Огнистого. Тернопіль : ТАЙП, 2020. 140 с.
 2. Огнистий А. В. Олімпійська освіта у підготовці майбутніх педагогів / А. Огнистий, К. Огниста // Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів І регіональної науково-практичної конференції (22 травня 2020 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – С. 35-38.
 3. Огнистий А. Особливості партнерських відносин (з досвіду роботи кафедри фізичного виховання ТНПУ) / А. Огнистий, К. Огниста //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 33–38.
 4. Огнистий А. В. До проблеми підготовки фахівців з фітнесу / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 115–120.
 5. Flanagan A. About fitness professionals (coach, instructor) and their competence / A. Flanagan, A. Ognystyy, К. Ognysta // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 12–15.
 6. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді: матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року) / за заг. ред. А. В. Огнистого, К. М. Огнистої. – Тернопіль: Тайп, 2020. – 174 с.
 7. Pedagogical conditions for the formation of physical culture in first grade school students by means of olympic education in the New Ukrainian School : сollective monograph / Ya. Galan, A. Ohnystyi, O. Andrieieva [et al.]. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 118 p. – URL. : http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/49/947/2094-1
 8. Реалізація експериментальної методики превентивного фізичного виховання у закладах вищої освіти / Н. С. Маляр, Е. І. Маляр, А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2020. – Вип. 2(122). – С. 106–112. – URL. : https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/69

2019 рік

 1. Огниста К. Проблеми підготовки фахівців до інноваційної діяльності з фізичного виховання учнів початкових класів / К. Огниста, А. Огнистий // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019 р). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 109–111.
 2. Огнистий А. В. Зошит для занять з фізичного виховання / К. М. Огниста, А. В. Огнистий. – Тернопіль : ТАЙП, 2019. 24 с.
 3. Огнистый А. В. Место олимпийского образования в гуманитарной подготовке учителя-предметника / А. В. Огнистый, К. М. Огниста // II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Международной научно-практической конференции ( Минск, 4–5 апреля 2019 г.). Минск : БГУФК, 2019. Ч. 4. С. 6468.
 4. Огниста К. М. Самоаналіз готовності майбутніх бакалаврів напрямку підготовки початкова освіта до фізичного виховання школярів / К. М. Огниста, В. А. Огнистий // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Випуск 3 К (110) 19. – С. 406–409.
 5. Огнистий А. В. Шляхи покращення підготовки майбутніх вчителів початкових класів до реалізації олімпійської освіти / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей XII Міжнародної конференції молодих вчених (17 травня 2019 року). – Київ, 2019. – С. 64–65.
 6. Огниста К. Рухова активність запорука здоров’я та успішного навчання студентів закладів вищої освіти / К. Огниста, А. Огнистий, Х. Банаховська // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 78–80.
 7. Огнистий А. В. Співпраця регіонильних відділень НОК України та Олімпійської академії України (на прикладі Тернопільської області) / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали третього регіонального науковометодичного семінару приуроченого 70-річчю кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (13-14 грудня 2019 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – С. 103–106.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах